Ευθύνες στο Ίδρυμα για την πεσμένη στέγη στην Καπναποθήκη

Με ερώτησή του προς το Δήμαρχο Ξάνθης προκειμένου να συζητηθεί στη συνεδρίαση της Τρίτης 13/11, ο Νίκος Ανταμπούφης θέτει το θέμα των ευθυνών από την κατάρρευση μέρους της στέγης στο κτίριο της Καπναποθήκης «Π», επικαλούμενος τη σύμβαση με την οποία παραχωρήθηκε το βόρειο τμήμα της Καπναποθήκης στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.

 

 

 Αναλυτικά:

 

Με ερώτησή του προς το Δήμαρχο Ξάνθης προκειμένου να συζητηθεί στη συνεδρίαση της Τρίτης 13/11, ο Νίκος Ανταμπούφης θέτει το θέμα των ευθυνών από την κατάρρευση μέρους της στέγης στο κτίριο της Καπναποθήκης «Π», επικαλούμενος τη σύμβαση με την οποία παραχωρήθηκε το βόρειο τμήμα της Καπναποθήκης στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.

 

 

 Αναλυτικά:

 

Όπως είναι γνωστό την Τετάρτη 17/10/2018 κατέρρευσε τμήμα της στέγης της καπναποθήκης «Π» η οποία ανήκει στο Δήμο Ξάνθης. Το τμήμα που κατέρρευσε έχει παραχωρηθεί προς χρήση στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (ΙΘΤΠ) με την 162/26-3-2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης έως την 31-3-2022.

 

Η σύμβαση παραχώρησης χρήσης μεταξύ άλλων αναφέρει:  «Το Ίδρυμα … θα προβεί στην αποκατάσταση της Βόρειας πτέρυγας του ως άνω ακινήτου… … ο Δήμος δεν υποχρεούται σε επισκευή, αντικατάσταση ή διαρρύθμιση της εν λόγω πτέρυγας του ακινήτου, έστω και αναγκαίες ή δια φθορά από ανωτέρα βία προερχόμενη καθ’ όλη τη διαδρομή εκτελέσεως της προκείμενης συμβάσεως. Η επιμέλεια συντηρήσεως της εν λόγω πτέρυγας βαρύνει το ΙΘΤΠ»

 

Με βάση τα παραπάνω τίθενται τα εξής ερωτήματα:

 

α) Ποιες είναι οι μέχρι τώρα ενέργειες του Δήμου Ξάνθης για την αποκατάσταση της στέγης από το ΙΘΤΠ όπως προβλέπεται από το συμφωνητικό;

 

β)  Περιλαμβάνεται η κατάρρευση της στέγης στους όρους του ετήσιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου που οφείλει να διατηρεί το ΙΘΤΠ υπέρ των ιδιοκτητών;

 

γ) Ποιες ενέργειες συμφωνήθηκαν (αν υπάρχουν) ανάμεσα στο Δήμο Ξάνθης και το ΙΘΤΠ για την αποκατάσταση της στέγης και του υπόλοιπου τμήματος που έχει παραχωρηθεί;

 

δ) Υπάρχει νομική ή (και) οικονομική διεκδίκηση του Δήμου Ξάνθης για την κατάρρευση της στέγης αυτού του εμβληματικού για τον τόπο μας κτιρίου;

Σχετικά Άρθρα

Back to top button