Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ξάνθης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ξάνθης στις 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

1ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο 3ο χλμ Ξάνθης Καβάλας (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ξάνθης στις 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

1ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο 3ο χλμ Ξάνθης Καβάλας (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

 

2ο ΘΕΜΑ :      10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

 

3ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση των με αριθμ.πρωτ.26341 & 26982/2018 εισηγήσεων σχετικά με την έγκριση παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

 

4ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τον καθαρισμό κτιρίων του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

 

5ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερησίας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης και Αντιδημάρχων (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

 

6ο ΘΕΜΑ : Απονομή τιμητικών διακρίσεων με απονομή μεταλλίων σε δημότες του Δήμου Ξάνθης και ένταξη της εκδήλωσης στο πρόγραμμα των Ελευθερίων της πόλης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος)

 

7ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στη ΔΚ Ευμοίρου, ΔΚ Κιμμερίων και ΔΕ Σταυρούπολης στα πλαίσια του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

 

8ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου)

 

9ο ΘΕΜΑ :      Ορισμός μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)

 

10ο ΘΕΜΑ :  Κατανομή πιστώσεων λειτουργικών δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)

 

11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των αριθμ.1-2-3/2018 πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής)

 

12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 56/2018 απόφασης της ΕΠΑ σχετικά με την έγκριση εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Βας. Κων/νου 86 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

 

13ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμ.29/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης” Δήμου Ξάνθης σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

 

14ο ΘΕΜΑ :  Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης” (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

 

15ο ΘΕΜΑ :    Παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ για συνεργασία με τον Δήμο Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

 

16ο ΘΕΜΑ :    Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης ((εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

 

17ο ΘΕΜΑ :    Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του σχολικού κτιρίου Νεοχωρίου στο τοπικό τμήμα Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

 

18ο ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Κοινοτικού καταστήματος Νεοχωρίου στον πολιτιστικό σύλλογο Ιωνικού Ν. Ξάνθης “Οι Ιωνες” (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

 

19ο ΘΕΜΑ: Παραχώρηση του Κλειστού γυμναστηρίου “Φ. Αμοιρίδης” στη Μαρία Ηλ. – Περγκουλίδου – Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις “Πολιτιστική Θεσσαλονίκη” (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)                                        

Σχετικά Άρθρα

Back to top button