Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου στις οδούς Βελισσαρίου και Κλεμανσώ στα πλαίσια του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε τμήματα της πόλης Ξάνθης» είναι απαραίτητη η διακοπή υδροδότησης 

 

την   Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 από 10:00 έως 14:00

 

Στην οδό Κλεμανσώ  από την οδό Αίμου έως την οδό Λεωφ. Στρατού

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου στις οδούς Βελισσαρίου και Κλεμανσώ στα πλαίσια του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε τμήματα της πόλης Ξάνθης» είναι απαραίτητη η διακοπή υδροδότησης 

 

την   Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 από 10:00 έως 14:00

 

Στην οδό Κλεμανσώ  από την οδό Αίμου έως την οδό Λεωφ. Στρατού

 

 

 

Ευχαριστούμε  για  την  κατανόηση.