Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου στις οδούς Βελισσαρίου και Κλεμανσώ στα πλαίσια του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε τμήματα της πόλης Ξάνθης» είναι απαραίτητη η διακοπή υδροδότησης 

 

την Τρίτη 24  Ιουλίου 2018 από 08:00 έως 13:00

 

Στην οδό Κλεμανσώ  από την οδό Αίμου έως την οδό Λεωφ. Στρατού

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου στις οδούς Βελισσαρίου και Κλεμανσώ στα πλαίσια του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε τμήματα της πόλης Ξάνθης» είναι απαραίτητη η διακοπή υδροδότησης 

 

την Τρίτη 24  Ιουλίου 2018 από 08:00 έως 13:00

 

Στην οδό Κλεμανσώ  από την οδό Αίμου έως την οδό Λεωφ. Στρατού

 

  

Ευχαριστούμε  για  την  κατανόηση.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΞ