Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδηρων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 23  Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.         Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδηρων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 23  Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.         Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

2.         Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 14, 15, 16 και 17 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Βαφέϊκων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

3.         Επικαιροποίηση της με αριθμό 134/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με Θέμα : “Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου με την κατάργηση παρόδου στο Ο.Τ. 27 και ταυτόχρονα τον χαρακτηρισμό χώρου ως Κ.Χ. Πλατείας στο Ο.Τ. 6 του οικισμού Αβδήρων Δήμου Αβδήρων” (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

4.         Παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΣΕΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΕΛΩΝΗ” (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

5.         Παραίτηση από τη λήψη οικοπέδου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 287/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

6.         Συνέχιση της μίσθωσης από το Δήμο Αβδήρων ακινήτου στα Φίλια στο οποίο στεγάζεται το 1/θ Νηπιαγωγείο Φιλίων (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

7.         Λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ακίνητης Περιουσίας και Εκμετάλλευσης Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αβδήρων (ΟΤΑ) Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρίας (Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ.Α.Ε.) Εξουσιοδότηση Δημάρχου και δημιουργία ΚΑ εξόδων (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

8.         Έγκριση 7ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

9.         Μεταφορά ποσού από την Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

10.       Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2019 και εφεξής (εισηγητής: Δήμαρχος)

11.       Αίτημα Πρόσληψης Τακτικού Προσωπικού σε Ανταποδοτικές Υπηρεσίες-Πρόσθετο Αίτημα για το έτος 2018 λόγω τροποποίησης του Ο.Ε.Υ του Δήμου και προσθήκης νέων οργανικών θέσεων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

12.       Έγκριση της αριθ. 24/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: “Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων” με θέμα: “6η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων” (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

13.       Έγκριση της αριθ. 26/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: “Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων” με θέμα: “Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ Κ.Υ.Κ.Φ. Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων” (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

14.       Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Μάνδρας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)

15.       Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)

16.       Εξέταση αιτημάτων διαγραφής θέσεων στην λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)

17.       Εξέταση αιτημάτων διαγραφής θέσεων στην λαϊκή αγορά Αβδήρων και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)

18.       Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)

19.       Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου μας στον Δήμο Λύσης της Κύπρου (εισηγητής: Δήμαρχος)

20.       Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βαφεΐκων “Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ” (εισηγητής: Δήμαρχος)

21.       Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Κεσσάνης (εισηγητής: Δήμαρχος)

22.       Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων με την Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας – Θράκης για το Πρωτάθλημα αγώνων ποδηλασίας  δρόμου (εισηγητής: Δήμαρχος)

23.       Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)