Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου στις οδούς Βελισσαρίου και Κλεμανσώ στα πλαίσια του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε τμήματα της πόλης Ξάνθης» είναι απαραίτητη η διακοπή υδροδότησης 

 

την Τρίτη 17  Ιουλίου 2018 από 08:00 έως 17:00

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου στις οδούς Βελισσαρίου και Κλεμανσώ στα πλαίσια του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε τμήματα της πόλης Ξάνθης» είναι απαραίτητη η διακοπή υδροδότησης 

 

την Τρίτη 17  Ιουλίου 2018 από 08:00 έως 17:00

 

  1. Στην οδό Κλεμανσώ  από την οδό Αίμου έως το τέρμα της οδού .
  2. Στην οδό Λεωφ. Στρατού στο τμήμα μεταξύ των οδών Δημοκρίτου και Δοϊράνης.
  3. Στην οδό Δημοκρίτου από την οδό Λεωφ. Στρατού έως το τέρμα της οδού

 

Ευχαριστούμε  για  την  κατανόηση.