Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε το αίτημα του Νοσοκομείο από την 4η ΥΠΕ για την πρόσληψη ενός Αναισθησιολόγου ιατρού ΕΣΥ.

Επίσης έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για την πλήρωση 9 επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε το αίτημα του Νοσοκομείο από την 4η ΥΠΕ για την πρόσληψη ενός Αναισθησιολόγου ιατρού ΕΣΥ.

Επίσης έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για την πλήρωση 9 επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών ΕΣΥ

  1. Παθολογίας ή Χειρουργικής με εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ
  2. Παθολογίας με εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ
  3. Δύο (2) θέσεις Γενικής Ιατρικής με εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας
  4. Παθολογίας με εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ
  5. Χειρουργικής με εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ
  6. Παιδιατρικής
  7. Ψυχιατρικής
  8. Παθολογίας

 

                                                                                                     Ο Διοικητής

 

                                                                                              Γερόπουλος Αχιλλέας