Το  Δ.Σ  του  ΣΕΑΝ  Ξάνθης  με  την  υπ’  αριθ΄   11 / 27-6-2018  απόφασή  του:

 

 α) εκφράζει  την  αμέριστη  συμπαράσταση  και  την  αλληλεγγύη  του,  στους  δύο  Έλληνες  Αξιωματικούς,  που  κρατούνται  αδικαιολόγητα  στις  φυλακές  της  Τουρκίας  και

 

 Το  Δ.Σ  του  ΣΕΑΝ  Ξάνθης  με  την  υπ’  αριθ΄   11 / 27-6-2018  απόφασή  του:

 

 α) εκφράζει  την  αμέριστη  συμπαράσταση  και  την  αλληλεγγύη  του,  στους  δύο  Έλληνες  Αξιωματικούς,  που  κρατούνται  αδικαιολόγητα  στις  φυλακές  της  Τουρκίας  και

 

 β)  κοινοποιεί  την  απόφαση  της  Ανώτατης  Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας  Εφέδρων  Αξιωματικών  (ΑΠΟΕΑ),  σχετικά  με  το  θέμα  του  Μακεδονικού,  σύμφωνα  με  την  οποία  ορίζεται:  «Να  μη  δεχτούμε  καμία  ονομασία που να περιέχει τη λέξη Μακεδονία ή σύνθετό της, αλλά να προτείνουμε το όνομα που είχαν έως το 1945 οι Σκοπιανοί, ‘’ Vardarska’’

  

                                               Για  το  Δ.Σ  Σ.Ε.Α.Ν  Ξάνθης

 

             Ο  Πρόεδρος                                                  Ο  Γ.  Γραμματέας

  

       Σπυριδόπουλος  Ιωάννης                              Παπαδημητρίου  Γεώργιος