Το διάστημα, από Τετάρτη 27 έως Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών ταξιδιών, οι Σπουδαστές της IΙΙης Τάξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ Σώματος Στρατού (Δ΄ΣΣ – «ΘΡΑΚΗ»). Συγκεκριμένα

επισκέφθηκαν:

 

– Το Στρατηγείο του Δ΄ ΣΣ, στην Ξάνθη.

 

– Το Στρατηγείο της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης  Μεραρχίας Πεζικού (ΧΙΙ Μ/Κ

ΜΠ-«ΕΒΡΟΥ») και το Κέντρο Εξομοιωτών (ΚΕΞ) Αρμάτων Μάχης, στην Αλεξανδρούπολη.

 

Το διάστημα, από Τετάρτη 27 έως Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών ταξιδιών, οι Σπουδαστές της IΙΙης Τάξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ Σώματος Στρατού (Δ΄ΣΣ – «ΘΡΑΚΗ»). Συγκεκριμένα

επισκέφθηκαν:

 

– Το Στρατηγείο του Δ΄ ΣΣ, στην Ξάνθη.

 

– Το Στρατηγείο της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης  Μεραρχίας Πεζικού (ΧΙΙ Μ/Κ

ΜΠ-«ΕΒΡΟΥ») και το Κέντρο Εξομοιωτών (ΚΕΞ) Αρμάτων Μάχης, στην Αλεξανδρούπολη.

 

– Το Στρατηγείο της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (XVI Μ/Κ ΜΠ-«ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ»), στο Διδυμότειχο.

 

– Τα Ελληνικά Φυλάκια (Ε.Φ.) «ΚΗΠΩΝ» και «1».

 

Οι Σπουδαστές, κατά την επίσκεψη τους ενημερώθηκαν για:

 

– Την αποστολή του Δ΄ ΣΣ και των Σχηματισμών του.

 

– Τα ιστορικά, πολιτιστικά και γεωγραφικά στοιχεία της περιοχής της Θράκης.

 

Επίσης, παρακολούθησαν επίδειξη οπλικών συστημάτων στο ΚΕΞ.