Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου στις οδούς Βελισσαρίου και Κλεμανσώ στα πλαίσια του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε τμήματα της πόλης Ξάνθης» είναι απαραίτητη η διακοπή υδροδότησης  

 

την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 από 08:00 έως 17:00

 

Στην οδό Κλεμανσώ  στο τμήμα μεταξύ των οδών Αίμου και Λεωφ. Στρατού .

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου στις οδούς Βελισσαρίου και Κλεμανσώ στα πλαίσια του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε τμήματα της πόλης Ξάνθης» είναι απαραίτητη η διακοπή υδροδότησης  

 

την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 από 08:00 έως 17:00

 

Στην οδό Κλεμανσώ  στο τμήμα μεταξύ των οδών Αίμου και Λεωφ. Στρατού .

 

 

Ευχαριστούμε  για  την  κατανόηση.