Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος Θράκης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕΩΤΕΕ). Η τρέχουσα σύνθεση της είναι ανανεωμένη κατά τέσσερα μέλη, που εκλέχθηκαν στις πρόσφατες εκλογές. Τα μέλη της διοικούσας επιτροπής ανέλαβαν τα παρακάτω καθήκοντα σε συνεδρίαση που έγινε την Δευτέρα 25 Ιουνίου ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδάκης Τριαντάφυλλος, Γεωπόνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιστόλας Γεώργιος, Δασολόγος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζηκόπουλος Κων/νος, Γεωλόγος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπίκος Σπυρίδων, Κτηνίατρος

ΤΑΜΙΑΣ: Τζημοτούδης Απόστολος, Γεωπόνος

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος Θράκης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕΩΤΕΕ). Η τρέχουσα σύνθεση της είναι ανανεωμένη κατά τέσσερα μέλη, που εκλέχθηκαν στις πρόσφατες εκλογές. Τα μέλη της διοικούσας επιτροπής ανέλαβαν τα παρακάτω καθήκοντα σε συνεδρίαση που έγινε την Δευτέρα 25 Ιουνίου ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδάκης Τριαντάφυλλος, Γεωπόνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιστόλας Γεώργιος, Δασολόγος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζηκόπουλος Κων/νος, Γεωλόγος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπίκος Σπυρίδων, Κτηνίατρος

ΤΑΜΙΑΣ: Τζημοτούδης Απόστολος, Γεωπόνος

ΜΕΛΟΣ: Αμαξόπουλος Ιωάννης, Γεωπόνος

ΜΕΛΟΣ: Τσιάρας Βασίλειος, Ιχθυολόγος

ΜΕΛΟΣ: Βαβίας Σταύρος, Γεωπόνος

ΜΕΛΟΣ: Γκίνης Χρήστος, Γεωλόγος

ΜΕΛΟΣ: Ποτουρίδης Συμεών, Δασολόγος

ΜΕΛΟΣ: Αχμέτ Ταϊφούν, Κτηνίατρος

            Ο θεσμοθετημένος ρόλος του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, είναι συμβουλευτικός της Πολιτείας με τις όποιες μορφές της. Οι τοπικοί θεσμοί της Πολιτείας (Δήμοι, Αντιπεριφέρειες, Περιφέρεια, Δικαστήρια, Εκκλησία, Στρατός, Αστυνομία, Ανεξάρτητες Αρχές, Επιμελητήρια, Νομικά Πρόσωπα κλπ) μπορούν να ζητούν την συμβουλή-συνδρομή του Επιμελητηρίου  για αγροτικά (γεωργικά & κτηνοτροφικά), κτηνιατρικά, δασολογικά, γεωλογικά και ιχθυολογικά θέματα.

            Η νέα διοίκηση του Παραρτήματος μαζί με τις ενεργές επιτροπές ανά κλάδο θα προσπαθήσουν ανιδιοτελώς για προσφορά στον τόπο με την επιστημονική κατάρτιση των μελών του, όπως και οι προηγούμενες διοικήσεις. Θα υπάρχουν παρεμβάσεις σε τοπικά και ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματα, ώστε να γίνεται κοινώς γνωστή η τεκμηριωμένη άποψη των ειδικών.

            Αν και οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι, η επιστημονική γνώση, η αγορά εργασίας και η ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Κτηνίατροι, Γεωλόγοι, Ιχθυολόγοι) θα μπει σε πρώτη προτεραιότητα, χωρίς να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα τα συμφέροντα των μελών του. Καλούνται όλα τα μέλη να ενημερώσουν εκ νέου το παράρτημα με την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, στέλνοντας ένα μήνυμα στο thraki@geotee.gr .

            Όλοι μαζί οι επιστήμονες των κλάδων που εκπροσωπούμε, θα προσπαθήσουμε για την ανάπτυξη και την ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα σε κύριο συντελεστή εξόδου από την οικονομική κρίση.

                                                                                               

                                                                                                            ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Θράκης