Τρεις νέες μορφές αστυνόμευσης εντάχθηκαν, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, στο πλέγμα των αστυνομικών δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με κύριο γνώμονα την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες.

 

Τρεις νέες μορφές αστυνόμευσης εντάχθηκαν, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, στο πλέγμα των αστυνομικών δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με κύριο γνώμονα την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες.

 

Εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο μοντέλο αστυνόμευσης και διαχείρισης τοπικών θεμάτων – προβλημάτων, οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες, οι Τοπικοί Αστυνόμοι και οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς, εντάχθηκαν σταδιακά τα τελευταία χρόνια στην καθημερινότητα των πολιτών της περιοχής, συμπληρώνοντας το κύριο έργο των Αστυνομικών Τμημάτων, ως παράπλευρη δράση της εμφανούς αστυνόμευσης, εκπληρώνοντας παράλληλα την προσδοκία των τοπικών κοινωνιών για καθημερινή αστυνομική παρουσία.

Οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδεςπεριπολούν σε απομακρυσμένες περιοχές της Θράκης, σε προγραμματισμένο χρόνο, ενισχύοντας την αστυνομική παρουσία, παρέχοντας επιτόπιες υπηρεσίες στους κατοίκους και διεκπεραιώνοντας ζητήματα καθημερινού χαρακτήρα, που χρήζουν άμεσης επίλυσης.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

  • 3.246 προγραμματισμένα δρομολόγια
  • 14.158 επισκέψεις πολιτών,
  • 597 επισκέψεις σε φορείς,
  • 3.228παροχή πληροφοριών για έκδοση εγγράφων
  • 925 θεωρήσεις εγγράφων
  • 599 παροχή συνδρομής – βοήθειας, επίλυση διαφορών – παραπόνων

Ο θεσμός του Τοπικού Αστυνόμου εφαρμόζεται στη Νέα Βύσσα, τους Μεταξάδες, τα Λάβαρα και τη Μάκρη Έβρου, στο Σώστη Ροδόπης και το Σιδηρόνερο Δράμας.

Επιλαμβάνεται και διεκπεραιώνει ζητήματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας και παράλληλα αναπτύσσει επαφές με φορείς και πολίτες, με στόχο τη βελτίωση της αστυνομικής και κοινωνικής προσφοράς στην τοπική κοινωνία.

Από την έναρξη της λειτουργίας τους έχουν πραγματοποιηθεί:

  • 1.897 επισκέψεις πολιτών,
  • 450 επισκέψεις σε φορείς,
  • 372 θεωρήσεις εγγράφων και διεκπεραίωση διαδικασιών,
  • 449 υποθέσεις επίλυσης ζητημάτων αστυνομικής φύσης και παροχής συνδρομής.

 

Ο θεσμός του Αστυνομικού της Γειτονιάς εφαρμόζεται σε Κομοτηνή, Ξάνθη και Καβάλα και αποτελεί την «επώνυμη» παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στις γειτονιές. Βρίσκεται ανελλιπώς δίπλα στον πολίτη, συμβάλλοντας στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και αναβαθμίζοντας την καθημερινότητά του, μέσα από διαδικασίες κοινωνικής διαμεσολάβησης.

Βασική του προτεραιότητα είναι η εξυπηρέτηση των κατοίκων της γειτονιάς σχετικά με αιτήματα, παράπονα, καταγγελίες ή αδικήματα ενημερώνοντας τους για την εξέλιξη και πορεία των θεμάτων τους.

Από την έναρξη της λειτουργίας τους έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 16.000 επισκέψεις σε πολίτες, σχολεία, συλλόγους, τοπικές Αρχές, επιχειρήσεις και φορείς και έχουν ανταποκριθεί σε περισσότερα από 1.500 αιτήματα για επίλυση ζητημάτων αστυνομικής φύσης.

Τα τρία νέα αυτά μοντέλα σύγχρονης και εναλλακτικής αστυνόμευσης, έρχονται να συμπληρώσουν το κύριο έργο των Αστυνομικών Τμημάτων, ως παράπλευρη και εξακολουθητική δράση, με γνώμονα μια σύγχρονη Αστυνομία κοντά στον πολίτη.