Για την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην οδό Χ#Σταύρου , και για τον έλεγχο του νέου δικτύου  , απαιτείται η διακοπή της υδροδότησης

Την 8-6-2018 από 8:00 έως 11:00 στις παρακάτω οδούς

Α. Οδός Αγίου Ελευθερίου από την οδό Μεγ. Ρεύματος  έως την οδό Καβάλας.

B.  Στην οδό 40 Εκκλησιών από Ανδρ. Δημητρίου  έως την οδό Αγ. Ελευθερίου.

 

Ζητούμε συγνώμη και την κατανόηση των κατοίκων 

Για την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην οδό Χ#Σταύρου , και για τον έλεγχο του νέου δικτύου  , απαιτείται η διακοπή της υδροδότησης

Την 8-6-2018 από 8:00 έως 11:00 στις παρακάτω οδούς

Α. Οδός Αγίου Ελευθερίου από την οδό Μεγ. Ρεύματος  έως την οδό Καβάλας.

B.  Στην οδό 40 Εκκλησιών από Ανδρ. Δημητρίου  έως την οδό Αγ. Ελευθερίου.

 

Ζητούμε συγνώμη και την κατανόηση των κατοίκων