Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

         Παρακαλείσθε όπως τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:00 προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης, σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

         Παρακαλείσθε όπως τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:00 προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης, σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1.   ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡ. 3/2018
  2.   Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
  3.  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
  4.   FACEBOOK FORUMS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & CHAT ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
  5.   ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν.4283/2014
  6.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

 

 

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκληθεί εκ νέου εντός της νόμιμης προθεσμίας