Ο πλειοψηφών σύμβουλος των αρχαιρεσιών του Εμπορικού Συλλόγου Ξάνθης ( 22ας Μαΐου 2018), κος Ευθύμιος Μίλκογλου συγκάλεσε τους εκλεγέντες προκειμένου να συγκροτηθέι το Διοικητικό Συμβούλιο σε Σώμα.

Εισηγούμενος του θέματος κάλεσε τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητες για τα ακόλουθα αξιώματα τα οποία και έλαβαν οι:

Πρόεδρος:

Ευθύμιος Μίλκογλου του Κωνσταντίνου

Α΄Αντιπρόεδρος :

Αρτοποιός Γεώργιος του Παναγιώτη

Β΄Αντιπρόεδρος: 

Μπαλακτσής Αναστάσιος του Κωνσταντίνου

Γεν. Γραμματέας :

Γρηγοριάδης Νικόλαος του Ιωάννη

Ο πλειοψηφών σύμβουλος των αρχαιρεσιών του Εμπορικού Συλλόγου Ξάνθης ( 22ας Μαΐου 2018), κος Ευθύμιος Μίλκογλου συγκάλεσε τους εκλεγέντες προκειμένου να συγκροτηθέι το Διοικητικό Συμβούλιο σε Σώμα.

Εισηγούμενος του θέματος κάλεσε τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητες για τα ακόλουθα αξιώματα τα οποία και έλαβαν οι:

Πρόεδρος:

Ευθύμιος Μίλκογλου του Κωνσταντίνου

Α΄Αντιπρόεδρος :

Αρτοποιός Γεώργιος του Παναγιώτη

Β΄Αντιπρόεδρος: 

Μπαλακτσής Αναστάσιος του Κωνσταντίνου

Γεν. Γραμματέας :

Γρηγοριάδης Νικόλαος του Ιωάννη

Ταμίας:

Τσάββας Νικόλαος του Χρήστου

Επί των Δημοσίων Σχέσεων:

Σπανίδης Μιχαήλ του Ιωάννη

Μέλη:

Δημητριάδης Νικόλαος του Χρήστου

Επιμενίδης Σπυρίδων του Ιωάννη

Νικολαΐδης Αθανάσιος του Γεωργίου

 

Αντιπρόσωποι σε Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις:

Μίλκογλου Ευθύμιος του Κωνσταντίνου

Αρτοποιός Γεώργιος του Παναγιώτη

Γρηγοριάδης Νικόλαος του Ιωάννη

Ο κ, Σπανίδης Μιχαήλ παρεχώρησε το αξίωμά του στον πρώτο αναπληρωματικό.

Ο Πρόεδρος αφού ευχαρίστησε, ευχήθηκε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλή δύναμη και τόνισε την αναγκαιότητα ομοψυχίας στις  προσπάθειες  προάσπισης των συμφερόντων του εμπορικού κλάδου.

 

Με τιμή για το Δ.Σ.

-Ο Πρόεδρος-                                                      -Ο Γεν. Γραμματέας-

 Ευθύμιος Μίλκογλου                                          Νικόλαος Γρηγοριάδης