Μετά το πέρας της ψηφοφορίας  η κάλπη  ανέδειξε

τα παρακάτω αποτελέσματα:

Εγγεγραμμένοι  178.

Ψήφισαν 94

Άκυρα  2

 

Οι υποψήφιοι ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν ψήφους:

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας  η κάλπη  ανέδειξε

τα παρακάτω αποτελέσματα:

Εγγεγραμμένοι  178.

Ψήφισαν 94

Άκυρα  2

 

Οι υποψήφιοι ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν ψήφους:

 1. Μίλκογλου Ευθύμιος  του Κωνσταντίνου         70
 2. Αρτοποιός Γεώργιος του Παναγιώτη                60
 3. Σπανίδης Μιχαήλ του Ιωάννη                           54
 4. Γρηγοριάδης Νικόλαος του Ιωάννη                  43
 5. Τσάββας Νικόλαος του Χρήστου                      40
 6. Μπαλακτσής Αναστάσιος του Κων/νου            31
 7. Επιμενίδης Σπυρίδων του Ιωάννη                     28
 8. Δημητριάδης Νικόλαος του Χρήστου               23
 9. Νικολαΐδης Αθανάσιος του Γεωργίου               22
 10. Τζαφαρίδου Αλεξάνδρα του Φωτίου                 21

 

 

Οι υποψήφιοι ως μέλη ελεγκτικής Επιτροπής έλαβαν:

 1. Κλιάφας Ανέστης του Θεοδώρου                     59
 2. Ψαθά Κωνσταντία του Κυριάκου                      48

      3.   Κουτσούδη Θεοδωρίτσα του Ρήγα                    46

 

 

 

 

Ως Αντιπρόσωποι σε Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

με βάση των τελικό αριθμό ψηφισάντων, εκλέγονται   τρείς,

οι υποψήφιοι  έλαβαν:

 

 1. Μίλκογλου Ευθύμιος  του Κωνσταντίνου     67    
 2. Αρτοποιός Γεώργιος του Παναγιώτη             57
 3. Σπανίδης Μιχαήλ του Ιωάννη                        48
 4. Γρηγοριάδης Νικόλαος του Ιωάννη               47
 5. Τσάββας Νικόλαος του Χρήστου                   31
 6. Μπαλακτσής Αναστάσιος του Κων/νου          23
 7. Επιμενίδης Σπυρίδων του Ιωάννη                   23             
 8. Νικολαΐδης Αθανάσιος του Γεωργίου             20
 9. Δημητριάδης Νικόλαος του Χρήστου             17