Σχετικά με δημοσιεύματα στο διαδίκτυο που αφορούν στην περιοχή η οποία  αστυνομευόταν από τον πρώην Αστυνομικό Σταθμό Καλλίστης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Σχετικά με δημοσιεύματα στο διαδίκτυο που αφορούν στην περιοχή η οποία  αστυνομευόταν από τον πρώην Αστυνομικό Σταθμό Καλλίστης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  • η περιοχή αυτή αστυνομεύεται πλέον επαρκώς από το Αστυνομικό Τμήμα Κομοτηνής, χωρίς να παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα,  
  • τα αποτελέσματα αξιολογούνται τακτικά από το Επιτελείο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και καταγράφονται ως θετικά.

Σημειώνεται ότι η σημερινή διάταξη των Υπηρεσιών προέκυψε από την αναδιάταξη και αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού και εξορθολογισμού, με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της αστυνόμευσης και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με βάση τις προτάσεις των κατά τόπους οικείων Διευθύνσεων Αστυνομίας και τις εισηγήσεις των τοπικών Φορέων, στις οποίες δεν περιλαμβάνετο η ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Αιγείρου.