Την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση των Σωματείων Ηλεκτρολόγων Βέροιας, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Κιλκίς, Ξάνθης, Ορεστιάδας- Διδ/χου & Περιφερειών, Πέλλας, Πανελληνίου Συνδέσμου Εργ/πτών Ηλεκτρολόγων Ανωτ. & Μ. Τεχν. Εκπαίδευσης, Ροδόπης, Σερρών και Χαλκιδικής στην πόλη της Ξάνθης. Θέματά της, η προοπτική του κλάδου των ηλεκτρολόγων για την επόμενη γενιά και η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τους κινδύνους της λαθραίας εγκατάστασης.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας για την ευγενική προσφορά τους.

 

Την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση των Σωματείων Ηλεκτρολόγων Βέροιας, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Κιλκίς, Ξάνθης, Ορεστιάδας- Διδ/χου & Περιφερειών, Πέλλας, Πανελληνίου Συνδέσμου Εργ/πτών Ηλεκτρολόγων Ανωτ. & Μ. Τεχν. Εκπαίδευσης, Ροδόπης, Σερρών και Χαλκιδικής στην πόλη της Ξάνθης. Θέματά της, η προοπτική του κλάδου των ηλεκτρολόγων για την επόμενη γενιά και η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τους κινδύνους της λαθραίας εγκατάστασης.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας για την ευγενική προσφορά τους.

 

             Ο Πρόεδρος                                                                                          Ο Γ. Γραμματέας

         Γιαννίκης Βασίλειος                                                                          Τσάκαλος Αντώνης