Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020, δημοσιεύτηκαν δύο προσκλήσεις για τη χρηματοδοτική ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων, προϋπολογισμού που εκτιμάται ότι θα ανέλθει συνολικά στα 10 εκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών πόρων).

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020, δημοσιεύτηκαν δύο προσκλήσεις για τη χρηματοδοτική ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων, προϋπολογισμού που εκτιμάται ότι θα ανέλθει συνολικά στα 10 εκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών πόρων).

Οι προσκλήσεις αφορούν σε κλάδους της οικονομίας που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας ΑΜΘ και συγκεκριμένα στους κλάδους της παραγωγής ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και στον κλάδο των λατομικών ορυκτών (βιομηχανικά ορυκτά, μάρμαρα και αδρανή υλικά).

Οι δύο προσκλήσεις υπηρετούν τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας ΑΜΘ για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας μέσα από την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και τις καινοτομίας και απευθύνονται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις των συγκεκριμένων κλάδων που επενδύουν στην καινοτομία και την έρευνα.

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης