10 χρόνια χρειάστηκαν για να φτιαχτεί δρόμος προς ένα σχολείο!

Ένας ικανός πολιτικός και μηχανικός ο Κ. Ζαγναφέρης αποδείχτηκε Άξιος.

Σήμερα ολοκληρώθηκε ένα μεγάλο τμήμα του δρόμου που συνδέει το σχολείο με τον επαρχιακό δρόμο.

Ευχαριστούμε.

Ευχόμαστε στη συνέχεια να ασφαλτοστρωθεί και το υπόλοιπο τμήμα.

 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΞΙΟΝ

10 χρόνια χρειάστηκαν για να φτιαχτεί δρόμος προς ένα σχολείο!

Ένας ικανός πολιτικός και μηχανικός ο Κ. Ζαγναφέρης αποδείχτηκε Άξιος.

Σήμερα ολοκληρώθηκε ένα μεγάλο τμήμα του δρόμου που συνδέει το σχολείο με τον επαρχιακό δρόμο.

Ευχαριστούμε.

Ευχόμαστε στη συνέχεια να ασφαλτοστρωθεί και το υπόλοιπο τμήμα.

 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΞΙΟΝ