Για να ανταμώσω με ανθρώπους που ανασαίνουν σαν και μένα.
Για να μιλήσω για μουσική και έθιμα πλέων ξεχασμένα.
Για να ξεφαντώσω με της Θράκης μας τους ήχους, τους Ορφικούς.
Για να ταξιδέψω σε ονειρεμένους κόσμους, μοναδικούς.
Για να βάλω τη Φορεσιά που φέρνει στην ψυχή μου ξαστεριά.
Για να μάθω για πόλεις και χωριά που γνώρισαν την προσφυγιά.
Για να τιμήσω τους προγόνους μας που μας κοιτούν από ψηλά.
Για να φυσήξει Θρηίκιος αέρας σε κάμπους και βουνά.
Για να γεμίσω μ όμορφες αναμνήσεις από τον τόπο π΄ αγαπώ.

Για να ανταμώσω με ανθρώπους που ανασαίνουν σαν και μένα.
Για να μιλήσω για μουσική και έθιμα πλέων ξεχασμένα.
Για να ξεφαντώσω με της Θράκης μας τους ήχους, τους Ορφικούς.
Για να ταξιδέψω σε ονειρεμένους κόσμους, μοναδικούς.
Για να βάλω τη Φορεσιά που φέρνει στην ψυχή μου ξαστεριά.
Για να μάθω για πόλεις και χωριά που γνώρισαν την προσφυγιά.
Για να τιμήσω τους προγόνους μας που μας κοιτούν από ψηλά.
Για να φυσήξει Θρηίκιος αέρας σε κάμπους και βουνά.
Για να γεμίσω μ όμορφες αναμνήσεις από τον τόπο π΄ αγαπώ.
Για να βροντοφωνάξω: Τις ρίζες μου εγώ ποτέ δεν θα απαρνηθώ.

Για να  αποδείξουμε ότι η Π.Ο.Θ.Σ. και οι σύλλογοι μέλη της απαντούν   στην κρίση με ιστορία-παράδοση και πολιτισμό.

 

 

 . αγαπητά μας μέλη μη στοχήστε το κάλεσμά μας για 29-30 του θερτή για θεριστή 2018 και 1του αλωντή για αλουνιστή 2018 σιγιστήτε, μαζώξτε τα μέλ’ σας και τις φίλ’ σας και ουρίστε, να νάρτε με το καλό να τα κουνουστίσουμ’ στ’ αντάμωμά μας κι θα χορέψουμι κι θα τραγουδήσουμι ουλ τη νύχτα, γούλνα τ’ όργανα θα παίζουν για τι μας, θα το φαντάξουμι, χιτς δε θα σταματήσουμι .Mεις α ξέβουμ’ στο δρόμο κι α σας φυλάγουμ’. για να σας πούμι το καλοσύρτιτι  Τα δέοντα κι ασπασμούς και προσκυνήματα σε γουλνού σας.”

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ

10ου ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ