Παρά το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία είναι σφόδρα αντίθετη, οι κρατικές υπηρεσίες επιμένουν για την δημιουργία λατομείων στηνν περιοχή των Κομνηνών, στο Μαυρόρεμα.

 Μάλιστα, σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ξάνθης με Α.Π. 12499(27 – 3 – 2017) : “Κατά την διάρκεια των αυτοψιών παρατηρήθηκε ότι μεγάλος όγκος στείρων μαρμάρινων λατομικών υπολειμμάτων καταλαμβάνουν ολόκληρες πλαγιές ορεινών όγκων , σε επιφάνειες τις οποίες δεν μπορούμε με τα στοιχεία που διαθέτουμε, να εκτιμήσουμε εάν βρίσκονται εντός ή εκτός ορίων λατομικής δραστηριότητας.

Παρά το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία είναι σφόδρα αντίθετη, οι κρατικές υπηρεσίες επιμένουν για την δημιουργία λατομείων στηνν περιοχή των Κομνηνών, στο Μαυρόρεμα.

 Μάλιστα, σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ξάνθης με Α.Π. 12499(27 – 3 – 2017) : “Κατά την διάρκεια των αυτοψιών παρατηρήθηκε ότι μεγάλος όγκος στείρων μαρμάρινων λατομικών υπολειμμάτων καταλαμβάνουν ολόκληρες πλαγιές ορεινών όγκων , σε επιφάνειες τις οποίες δεν μπορούμε με τα στοιχεία που διαθέτουμε, να εκτιμήσουμε εάν βρίσκονται εντός ή εκτός ορίων λατομικής δραστηριότητας.

 Παράλληλα στο δρόμο που χρησιμοποιείται από τα φορτηγά που κινούνται προς και από τα λατομεία που λειτουργούν, πέφτουν λατομικά υπολείμματα τα οποία συσσωρεύονται στα πλαϊνά όρια των δρόμων και σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν μικρούς λόγους , παρεμποδίζονται της πρόσβαση στους βοσκούς. Θα θέλαμε εδώ να επισημαίνουμε ότι στην περιοχή υπάρχει μεγάλο ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων ελεύθερης βοσκής και κοπάδια άγριων αλόγων.

 Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η δημιουργία λατομείων στην συγκεκριμένα περιοχή θα συντείνει στην υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, στην καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου και στην ρύπανση του περιβάλλοντος.

 Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 Θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή δημιουργίας  λατομείων στο Μαυρόρεμα των Κομνηνών του Δήμου Ξάνθης;

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 Γιάννης Λαγός, Βουλευτής Β’ Πειραιώς

 ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ