Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά την 6η Τακτική Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε ημέρα Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα που συζητήθηκαν τα εξής: 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά την 6η Τακτική Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε ημέρα Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα που συζητήθηκαν τα εξής: 

 

1. Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών Συμβούλων από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το θέμα που εισηγήθηκε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κα. Ελένη Δημούδη – Τζατζαΐρη, εγκρίθηκε ομόφωνα.

2. Έγκριση σχεδίου και σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του έργου : «Προκαταρκτικές ενέργειες για την ένταξη του παραποτάμιου δάσους Κοτζά Ορμάν στο πρόγραμμα ΄΄Ανθρωπος και Βιόσφαιρα΄( Μ.Α.Β.)». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καβάλας κ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος, εγκρίθηκε ομόφωνα.

3. Έγκριση σχεδίου και σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης  μεταξύ  του Δήμου Προσοτσάνης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το  έργο: “Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις Δήμου Προσοτσάνης2018”. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Π.Ε. Δράμας κ. Λιθηρόπουλος Χρήστος, εγκρίθηκε ομόφωνα.

4. Έγκριση  συμμετοχής  σε  ομάδα  εργασίας στελεχών της Π.Ε. Ξάνθης, για την υλοποίηση  του  έργου: «Interregional Social Enterprise Empowerment» στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής  Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020 από την εταιρία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ – Η ΣΤΗΡΙΞΗ». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ κ. Νικόλαος  Ευφραιμίδης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

5. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ.21/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ, που αφορά στον καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας  για το έτος 2018 και για μία πενταετία τουλάχιστον, ως προς την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής  άσκησης καθώς και του ποσού που βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους  2018. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Π.Ε. Δράμας  κ. Λιθηρόπουλος Χρήστος, εγκρίθηκε ομόφωνα.

6. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Πέτροβιτς Δημήτριος, εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

7. Έγκριση καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στις υπηρεσίες της          Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Πέτροβιτς Δημήτριος, εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

8. Έγκριση καθορισμoύ  ετήσιου τέλους δραστηριοποίησης παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το θέμα που εισηγήθηκε η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης κα. Κασάπη Αναστασία , εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

9. Έγκριση καταβολής ετήσιας εισφοράς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας  για το έτος 2018. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΑΜΘ κ. Κούσανδας Παναγιώτης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

10. Ανάκληση της  αριθμ. 180/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Τσακίρης Γεώργιος, εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

11. Έγκριση  υποβολής αιτήματος της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  για την παραχώρηση κατά χρήση άνευ ανταλλάγματος, ακινήτου μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης στην οδό Δήμητρας 19,   και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη  Α. Μ. Θ για  ενέργειες. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Πέτροβιτς Δημήτριος, εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

12. Ανάκληση  της αριθ. 195/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης.  Το θέμα που εισηγήθηκε o Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

13. Έγκριση  σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του Δήμου Ιάσμου και του ΤΕΕ Θράκης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Πραγματογνωμοσύνη – διερεύνηση αιτιών κατάρρευσης της γέφυρας Κομψάτου και προτάσεις αποκατάστασής της». Το θέμα που εισηγήθηκε o Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

  

14. Αποδοχή των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου & Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ως φορέα υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises» / «Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων» και ακρωνύμιο «+ RESILIENT» του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Interreg MED.  Το θέμα που εισηγήθηκε o Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

15. Έγκριση  πρόσληψης έμμισθου δικηγόρου, προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας. Το θέμα που εισηγήθηκε η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα, Κοσμίδου Ζωή, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

16. Έγκριση έκδοσης απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για το έργο:  «Χερσαίος αγωγός φυσικού αερίου ΤΑΡ στη θέση CO724 επί της οδού Χαλκερού-Παλαιά Καβάλα». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας  κ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος, εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

17. Γνωμοδότηση για την  παραχώρησης της χρήσης τριών ακινήτων με τίμημα, συνολικού εμβαδού 45.189,75 τ.μ. Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1962 Αγροκτήματος Οφρυνίου ΠΕ Καβάλας. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καβάλας κ. Καστανάς Λεωνίδας, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

18. Έγκριση για υποβολή πρότασης ένταξης  του έργου: «Κατασκευή γέφυρας Μαρμαριάς επί της Ε.Ο. Νο 14 Δράμας-Ξάνθης μετά των προσβάσεων», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης  2014-2020». Το θέμα που εισηγήθηκε o Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

19. Συζήτηση  «σχετικά με την κατασκευή φράγματος Μαριών Θάσου». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας  κ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος, συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

 

Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

http://www.pamth.gov.gr/index.php/2012-10-02-10-53-24/2012-10-02-15-28-54/2012-10-03-05-41-25