Για την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην Αγίου Ελευθερίου, και για την σύνδεση των οικοδομών στην συγκεκριμένη οδό με το νέο δίκτυο, απαιτείται η διακοπή της υδροδότησης στην οδό    

 ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ από 40Εκκλησιών έως Ανατ. Θράκης   τη    ΔΕΥΤΕΡΑ     30 – 4 – 2018  και ώρα από  9 : 0 0  έως  1 5 : 0 0

Για την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην Αγίου Ελευθερίου, και για την σύνδεση των οικοδομών στην συγκεκριμένη οδό με το νέο δίκτυο, απαιτείται η διακοπή της υδροδότησης στην οδό    

 ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ από 40Εκκλησιών έως Ανατ. Θράκης   τη    ΔΕΥΤΕΡΑ     30 – 4 – 2018  και ώρα από  9 : 0 0  έως  1 5 : 0 0

Ζητούμε συγνώμη και την κατανόηση των κατοίκων