ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: «Να σταματήσει τώρα η προσπάθεια επιβολής του προγράμματος του ΙΕΠ «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης»

           

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: «Να σταματήσει τώρα η προσπάθεια επιβολής του προγράμματος του ΙΕΠ «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης»

           

Από τις 12 Μάρτη με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει διαταραχτεί η ομαλή λειτουργία 6 νηπιαγωγείων σε Ξάνθη (Κύρνου, Πάχνης, Άλματος) και Ροδόπη (Αριαννών, Πάσου, Ασώματου).

Χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», δηλαδή η σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων, με αυταρχικό τρόπο γίνεται προσπάθεια αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα να επιβληθεί.

Θύματα του αυταρχισμού της κυβέρνησης είναι τα νήπια και οι οικογένειές τους που από τις 12 Μάρτη βλέπουν τα σχολεία τους κλειστά καθώς και οι νηπιαγωγοί στα 6 σχολεία και οι 6 συνεργάτιδες που προσλήφθηκαν σε ένα πρόγραμμα που δεν πληρεί  ούτε καν τις τυπικές προϋποθέσεις για την υλοποίησή του.

Σύμφωνα με τις Προδιαγραφές υποβολής αίτησης για άδεια διεξαγωγής έρευνας σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλες δομές αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ (πράξη υπ. Αριθ. 01/07-01-2015 του Ι.Ε.Π., όπως τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθμ. 16/12-04-2018 Πράξη του ΔΣ του Ι.Ε.Π.) προβλέπονται τα εξής:

«4. Ζητήματα δεοντολογίας

Όσον αφορά στα ζητήματα της δεοντολογίας είναι αναγκαία η στοιχειοθετημένη και διεξοδική αναφορά στα κάτωθι:

Α) τη διασφάλιση της ενημερωμένης συναίνεσης των συμμετεχόντων στην έρευνα ή των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, όταν η έρευνα απευθύνεται σε ανήλικους μαθητές.

Β) τη διασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων στην έρευνα και της προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους

Γ) την πρόβλεψη της δυνατότητας των συμμετεχόντων στην έρευνα να διακόψουν τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής της

Δ) την προστασία των συμμετεχόντων στην έρευνα από την έκθεση σε πιθανό σωματικό ή ψυχολογικό κίνδυνο, η ταλαιπωρία ή άλλες δυσμενείς για τους ίδιους επιπτώσεις στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην ερευνητική διαδικασία.

Ειδικότερα

Όσον αφορά στο (α) δηλαδή στη διασφάλιση της ενημερωμένης συναίνεσης των συμμετεχόντων στην έρευνα ή των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, όταν η έρευνα απευθύνεται σε ανήλικους μαθητές, ο ερευνητής είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει ότι όλοι οι συμμετέχοντες(γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί) στην έρευνα κατανοούν πλήρως:

Τους σκοπούς της έρευνας

Τη διαδικασία στην οποία πρόκειται να εμπλακούν

Τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η συμμετοχή τους

Τον προαιρετικό χαρακτήρα της συμμετοχής τους

Τη δυνατότητα να αποχωρήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της έρευνας

Για τη διασφάλιση της ενημερωμένης συναίνεσης των συμμετεχόντων της έρευνας, ο ερευνητής συντάσσει σχετική επιστολή, την οποία ενσωματώνει στο αναλυτικό σχέδιο της έρευνας. Σε περιπτώσεις που η έρευνα απευθύνεται σε ανήλικους μαθητές, απαιτείται η εξασφάλιση της ενημερωμένης συναίνεσης των γονέων και κηδεμόνων τους. Η επιστολή ενημέρωσης και εξασφάλισης της συναίνεσης των συμμετεχόντων στην έρευνα αποτελεί απαραίτητο παραστατικό για τη διαδικασία της γνωμοδότησης (β΄. Παράρτημα).

….

Τέλος, στο πνεύμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναμένεται ότι θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα από πλευράς του ερευνητή, ώστε η έρευνα να διεξάγεται σε συνεννόηση και με τη συνεργασία του Διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων εκάστης σχολικής μονάδας».

 

Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και Ροδόπης και η ΔΟΕ έχουν εκφράσει τις παιδαγωγικές ενστάσεις τους για το πρόγραμμα, όπως και την αντίθεσή τους για την προσπάθεια επιβολής του και βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις ζητώντας την άμεση απόσυρσή του.

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙο κ. Υπουργός αν θα προχωρήσει στην άμεση απόσυρση του προγράμματος ώστε να ξεκινήσει επιτέλους η λειτουργία των νηπιαγωγείων στους 6 οικισμούς.

 

 

Οι βουλευτές

Γιάννης Δελής

 

Σάκης Βαρδαλής