Οι εκλογές του  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ θα διενεργηθούν την  Πέμπτη 26/04/2018 και ώρα 19:00 έως 21:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου <<ΞΑΝΘΙΠΠΕΙΟΝ>> στην οδό 28ης Οκτωβρίου στην Ξάνθη.

Σε περίπτωση μη απαρτίας οι εκλογές θα επαναληφθούν στις 03/05/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 έως 21:00 στον ίδιο τόπο και χρόνο.

 

Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος

Προφέτης  Ι. Γεώργιος

Οι εκλογές του  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ θα διενεργηθούν την  Πέμπτη 26/04/2018 και ώρα 19:00 έως 21:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου <<ΞΑΝΘΙΠΠΕΙΟΝ>> στην οδό 28ης Οκτωβρίου στην Ξάνθη.

Σε περίπτωση μη απαρτίας οι εκλογές θα επαναληφθούν στις 03/05/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 έως 21:00 στον ίδιο τόπο και χρόνο.

 

Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος

Προφέτης  Ι. Γεώργιος