Ο πολιτιστικός μορφωτικός σύλλογος γυναικών Δροσερού Ξάνθης “Η ΕΛΠΙΔΑ” συμμετείχε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Γυναικών ΡΟΜΑ που έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη, στις 22, 23 και 24 Μαρτίου 2018.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Γυναικών Ρομά “Drom Kotar Mestipen”, o οποίος εργάζεται εντατικά εδώ και 12 χρόνια επάνω σε θέματα ανισοτήτων και διακρίσεων με βάση το φύλο.

Ο πολιτιστικός μορφωτικός σύλλογος γυναικών Δροσερού Ξάνθης “Η ΕΛΠΙΔΑ” συμμετείχε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Γυναικών ΡΟΜΑ που έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη, στις 22, 23 και 24 Μαρτίου 2018.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Γυναικών Ρομά “Drom Kotar Mestipen”, o οποίος εργάζεται εντατικά εδώ και 12 χρόνια επάνω σε θέματα ανισοτήτων και διακρίσεων με βάση το φύλο.

Το Συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 300 γυναίκες από όλη την Ευρώπη -κατά κύριο λόγο ΡΟΜΑ. Οι επιμέρους στόχοι του Συνεδρίου, το οποίο ήρθε να συμπληρώσει την δουλειά που ξεκίνησε με το 1ο Διεθνές Συνέδριο, στο οποίο και πάλι ο Σύλλογος “Ελπίδα” συμμετείχε, ήταν:

Να ενισχύσει την δικτύωση ανάμεσα σε ΡΟΜΑ γυναίκες και φορείς της κοινωνίας των πολιτών από διάφορες χώρες της Ευρώπης, που δραστηριοποιούνται και εργάζονται σε θέματα εκπαίδευσης, υγείας, φυλετικών ανισοτήτων και κοινωνικο-πολιτικών δικαιωμάτων.

Να προβάλει καλές πρακτικές, δια μέσου παρουσιάσεων προγραμμάτων που έχουν θετικό αντίκτυπο και αποτελέσματα.

Να προωθήσει μια θετική εικόνα για τους Ρομά γενικά και τις Ρομά γυναίκες ειδικότερα, διαμέσου της παρουσίασης “επιτυχημένων περιπτώσεων” και τη διήγηση προσωπικών ιστοριών.

 Ο σύλλογος έθεσε ως πρόταση στους διοργανωτές του συνεδρίου να διοργανωθεί και ένα τρίτο συνέδριο και τους προσκάλεσε να το διοργανώσουν στη Θράκη. Ένα συνέδριο στο οποίο θα συζητηθεί το ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών Ρομά, κυρίως της Θράκης και η Σαρία.

Επίσης, λόγω του μεγάλου αριθμού Ρομά στην Θράκη προτάθηκε να δημιουργηθεί μια ομοσπονδία γυναικών Ρομά Ελλάδος, που θα διατρανώσει τη φωνή και τις προσπάθειες Δώδεκα χρόνων των γυναικών “Η ΕΛΠΙΔΑ ” και θα απλωθεί σε όλη την Ελλάδα.