Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα Διεθνών Σχέσεων και εκπροσώπησης της Περιφέρειας στη Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών (CPMR) ανατέθηκαν στην περιφερειακή σύμβουλο Ξάνθης κ. Κυριακή Αλατζά.

Την ίδια ώρα, αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ανατέθηκαν στον περιφερειακό σύμβουλο Ξάνθης κ. Γιάννη Μπούτο.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα Διεθνών Σχέσεων και εκπροσώπησης της Περιφέρειας στη Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών (CPMR) ανατέθηκαν στην περιφερειακή σύμβουλο Ξάνθης κ. Κυριακή Αλατζά.

Την ίδια ώρα, αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ανατέθηκαν στον περιφερειακό σύμβουλο Ξάνθης κ. Γιάννη Μπούτο.

Οι αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στους δύο περιφερειακούς συμβούλους αφορούν κυρίως σε ζητήματα διακρατικής, διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και εδαφικής συνεργασίας της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης