Την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ) με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση και αφορούν στην προστασία των καταναλωτών ήταν:

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ) με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση και αφορούν στην προστασία των καταναλωτών ήταν:

  1. Η λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης οφειλών.
  2. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  3. Το ηλεκτρονικό εμπόριο.
  4. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.
  5. Οι εγγυήσεις που συνοδεύουν την αγορά των προϊόντων.

Στο τέλος της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία για την εκλογή εκπροσώπων του ΕΣΚΑ στην Επιτροπή Ελληνικού Σήματος, στην Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων και στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών- Γενική Ταχυδρομική Α.Ε.Ε. Ταχυμεταφορών.

Στην Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων εξελέγη ως τακτικό μέλος η πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας «ΦΩΝΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» και μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» κ. Αικατερίνη Γεροστεργίου, η οποία είναι τακτικό μέλος του ΕΣΚΑ.