Η 25η Μαρτίου είναι η μέρα που χωρίζει τη τυραννία από την

ελευθερία.

Ο εορτασμός της επετείου στο ΑΞΙΟΝ είχε δύο όψεις.

Το Δημοτικό τίμησε τον ηρωισμό για την ελευθερία με ειδικό αφιέρωμα ενώ το Γυμνάσιο και το Λύκειο κινήθηκαν διαφορετικά.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στους αγώνες λόγου, σε συνέδρια, σε επισκέψεις και αδελφοποιήσεις, μετέφεραν σε όλους τους υπόλοιπους τις εντυπώσεις, τις εμπειρίες και τις παρατηρήσεις τους.

Πήραν τα βραβεία και τις βεβαιώσεις.

Η 25η Μαρτίου είναι η μέρα που χωρίζει τη τυραννία από την

ελευθερία.

Ο εορτασμός της επετείου στο ΑΞΙΟΝ είχε δύο όψεις.

Το Δημοτικό τίμησε τον ηρωισμό για την ελευθερία με ειδικό αφιέρωμα ενώ το Γυμνάσιο και το Λύκειο κινήθηκαν διαφορετικά.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στους αγώνες λόγου, σε συνέδρια, σε επισκέψεις και αδελφοποιήσεις, μετέφεραν σε όλους τους υπόλοιπους τις εντυπώσεις, τις εμπειρίες και τις παρατηρήσεις τους.

Πήραν τα βραβεία και τις βεβαιώσεις.

Τέλος τα Νήπια μας χάρισαν τα ποιήματά τους και την καθιερωμένη παρέλασή τους ενώπιον όλων.

 

Και του χρόνου!

 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΞΙΟΝ