Τη Δευτέρα και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

Λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Διοικητηρίου στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» (εισηγήτρια Σταυρούλα Χατζηγεωργίου)

Τη Δευτέρα και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

Λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Διοικητηρίου στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» (εισηγήτρια Σταυρούλα Χατζηγεωργίου)

Λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο «ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ» (εισηγήτρια Παρθένα Ασηξαρίδου)

Λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο Σωματείο με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ – ΖΩΟΦΙΛΙΚΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Παρθένα Ασηξαρίδου)

Λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας (κοντά στο ρολόι) στο « Χαμόγελο του Παιδιού» (εισηγήτρια Παρθένα Ασηξαρίδου)

Λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης (εισηγήτρια Παρθένα Ασηξαρίδου)

Λήψη απόφασης παραχώρησης διαφόρων κοινόχρηστων χώρων της πόλης της Ξάνθης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Κέντρο Πολιτισμού Δ.Ξ.» (εισηγήτρια Παρθένα Ασηξαρίδου)

Λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Κέντρο Πολιτισμού Δ.Ξ.» σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια & την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ξάνθης (εισηγήτρια Παρθένα Ασηξαρίδου)

Εισηγητική έκθεση για την άδεια εγκατάστασης προσωρινής λυόμενης κατασκευής δαπέδου σε κοινόχρηστο χώρο, επί της οδού Βας. Σοφίας 5 (εισηγητής Μελέτης Τερζόγλου)

Εισηγητική έκθεση για την Άδεια μεταφοράς περιπτέρου από την οδό Ισιδώρου στον κοινόχρηστο χώρο στην οδό Γκίφχορν (εισηγητής Μελέτης Τερζόγλου)

 

Η Πρόεδρος

ΓΚΙΡΤΖΙΚΗ ΑΛΕΞΙΑ

(Αντιδήμαρχος Ξάνθης)