Αυξάνονται συνεχώς οι μαθητές που συμμετέχουν στον Διεθνής διαγωνισμό ΚΑΓΚΟΥΡΟ. Για μαθητές από Β´ Δημοτικού μέχρι Γ´ Λυκείου.

Η αξία και η ποικιλία των ερωτήσεών του, οδηγεί στη χαρά της λύσης.

Ο διαγωνισμός για τη περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης γίνεται όπως κάθε χρόνο και φέτος στο επίσημα πιστοποιημένo κέντρo διεξαγωγής του διαγωνισμου, ΑΞΙΟΝ το Σάββατο 17/3/2018 στις 09:00.

http://www.kangaroo.gr

Δηλώσεις συμμετοχής:

 

Τ: 2541081520/81130

Ε: info@axion.edu.gr

Αυξάνονται συνεχώς οι μαθητές που συμμετέχουν στον Διεθνής διαγωνισμό ΚΑΓΚΟΥΡΟ. Για μαθητές από Β´ Δημοτικού μέχρι Γ´ Λυκείου.

Η αξία και η ποικιλία των ερωτήσεών του, οδηγεί στη χαρά της λύσης.

Ο διαγωνισμός για τη περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης γίνεται όπως κάθε χρόνο και φέτος στο επίσημα πιστοποιημένo κέντρo διεξαγωγής του διαγωνισμου, ΑΞΙΟΝ το Σάββατο 17/3/2018 στις 09:00.

http://www.kangaroo.gr

Δηλώσεις συμμετοχής:

 

Τ: 2541081520/81130

Ε: info@axion.edu.gr