Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Ποντίων Ν. Ξάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στον

2ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Συλλόγου, πάροδος Θερμοπυλών 8,

την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ.,

το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:

Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. 2017

Οικονομικός απολογισμός 2017

Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Ποντίων Ν. Ξάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στον

2ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Συλλόγου, πάροδος Θερμοπυλών 8,

την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ.,

το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:

Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. 2017

Οικονομικός απολογισμός 2017

Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής

Ερωτήσεις –σχόλια- διευκρινίσεις.

Έγκριση πεπραγμένων οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού

Προτάσεις

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικώς και το 2018 και έχει παρέλθει χρόνος εξ (6) μηνών από την εγγραφή τους στα Μητρώα του Συλλόγου.

Με απόφαση του Δ.Σ., μέλη που οφείλουν περισσότερες από δύο ετήσιες συνδρομές, εκτός της τρέχουσας, θεωρούνται ταμιακά τακτοποιημένα και δύνανται να συμμετέχουν στις εκλογές με την καταβολή δύο ετήσιων συνδρομών προηγουμένων ετών και την τρέχουσα ετήσια συνδρομή.

Υπενθυμίζεται ότι η ετήσια συνδρομή είναι πέντε (5) Ευρώ.

Υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν μέχρι την έναρξη της Γ.Σ.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, το βέβαιο, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 18 Μαρτίου 2018, την ίδια ώρα , στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι της 17:30

Η συμμετοχή σου δυναμώνει τον Σύλλογο μας.

Το Δ.Σ