Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υπαλλήλων που θα καλύψουν θέσεις τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης.

 Οι θέσεις που προβλέπονται για τον Δήμο μας σύμφωνα με την 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ είναι 33 και περιλαμβάνουν τις εξής ειδικότητες:

 

 

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υπαλλήλων που θα καλύψουν θέσεις τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης.

 Οι θέσεις που προβλέπονται για τον Δήμο μας σύμφωνα με την 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ είναι 33 και περιλαμβάνουν τις εξής ειδικότητες:

 

 

ΚΩΔ.                             ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ              ΘΕΣΕΙΣ

 

 

2165                          ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ                                     2

 

2584                         ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ                           6

 

3083       ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ [GRADER]                1

 

3084     ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ [JCB]                        1

 

3085       ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ [ΣΑΡΩΘΡΟ]              1

 

1366        ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)                                        3

 

1535                    ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                           19

 

 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                         33

 

 

 Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχουν ως ακολούθως:

 

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξεκίνησε την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου και λήγει την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.

 Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ξεκινά την Πέμπτη 8 Μαρτίου και λήγει την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.

 Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν, να υποβάλουν και να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ ακολουθώντας τις οδηγίες όπως ορίζονται στα αναπόσπαστα Παραρτήματα της 3Κ/2018 Προκήρυξης.