Η δημόσια δέσμευση για ένταξη των έργων και η συνεργασία μεταξύ των φορέων αποτελεί την εγγύηση για την ανάπτυξη των Δήμων

Προκαλούν τουλάχιστον έκπληξη οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης.

Με την πρόσφατη συνέντευξη τύπου, για την οποία δεν γνωρίζουμε την σκοπιμότητά της,  υποτιμάται ο θεσμικός ρόλος των Δήμων και των υπηρεσιών τους και υποθάλπεται η προσπάθεια που κατέβαλλαν οι Δήμοι  για την συμμετοχή τους στο ΣΒΑΑ.

Ο ρόλος των δύο βαθμίδων αυτοδιοίκησης είναι διακριτός και απολύτως σεβαστός  και ως εκ τούτου δεν κατανοούμε την σκοπιμότητα της αντιμετώπισης αυτού του τύπου.

Προκαλούν τουλάχιστον έκπληξη οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης.

Με την πρόσφατη συνέντευξη τύπου, για την οποία δεν γνωρίζουμε την σκοπιμότητά της,  υποτιμάται ο θεσμικός ρόλος των Δήμων και των υπηρεσιών τους και υποθάλπεται η προσπάθεια που κατέβαλλαν οι Δήμοι  για την συμμετοχή τους στο ΣΒΑΑ.

Ο ρόλος των δύο βαθμίδων αυτοδιοίκησης είναι διακριτός και απολύτως σεβαστός  και ως εκ τούτου δεν κατανοούμε την σκοπιμότητα της αντιμετώπισης αυτού του τύπου.

Η ένσταση που κατατέθηκε από τον Δήμο μας και έγινε δεκτή, είχε σαν αποτέλεσμα την επαναβαθμολόγηση της πρότασής μας και τη βελτίωση της βαθμολογίας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Η αναφορά ότι οι περιοχές παρέμβασης και τα προβλήματα που καταγράφονται στη στρατηγική δεν τεκμηριώνονται επαρκώς με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των προτεινόμενων έργων είναι τουλάχιστον αναληθής. Η πρόταση του Δήμου Ξάνθης απέσπασε πολύ υψηλή βαθμολογία στα τρία από τα τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης όσον αφορά την ποιότητα της στρατηγικής, τη συμμετοχικότητα και την αντιπροσωπευτικότητα του εταιρικού σχήματος.

Όσον αφορά τον αριθμό των προτεινόμενων έργων, το πλήθος αυτών ποτέ δεν υπήρξε κριτήριο στον Οδηγό Αξιολόγησης του ΣΒΑΑ.

Τέτοιου είδους δηλώσεις και πρακτικές υπονομεύουν το θεσμικό ρόλο των Δήμων και τις προσπάθειες τους για ανάπτυξη, μετατρέποντας τα διαθέσιμα εργαλεία και τις δυνατότητες των Δήμων να απορροφήσουν ευρωπαϊκά κονδύλια, σε «προσωπική βεντέτα» και «πολιτική αντιπαράθεσης».

Αδικούν τον ρόλο της Περιφέρειας ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν είναι ρόλος ρυθμιστή των χρηματοδοτήσεων των Δήμων.

Η δημόσια δέσμευση και στάση του Περιφερειάρχη για ένταξη των πράξεων της πρότασης  σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της Περιφέρειας δημιουργεί θετικό κλίμα, υπηρετεί την συνεργασία που απαιτείται μεταξύ των δύο θεσμών με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής, την κοινωνική συνοχή  και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και αυτή είναι που μας ικανοποιεί όλους.

 

Από το Δήμο Ξάνθης

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button