Την Τρίτη συνεδριάζει το Δ.Σ του Κέντρου Πολιτισμού Ξάνθης

Η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, θα διεξαχθεί την Τρίτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 15:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην πλατεία Ματσίνη, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο: Πρόταση χορηγίας επικοινωνίας, στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2017.

 Εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη Τμήματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.

Η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, θα διεξαχθεί την Τρίτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 15:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στην πλατεία Ματσίνη, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο: Πρόταση χορηγίας επικοινωνίας, στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2017.

 Εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη Τμήματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.

 Θέμα 2ο: Προτάσεις ανάληψης δέσμευσης.

 Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button