Η Σύγκλητος του ΔΠΘ στηρίζει Πρύτανη και Διοίκηση

            Η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στη σημερινή συνεδρίασή της 12ης Ιανουαρίου 2017 ενημερώθηκε για ενέργειες του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος είναι ταυτόχρονα μέλος του Δ.Π.Θ.

            Η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στη σημερινή συνεδρίασή της 12ης Ιανουαρίου 2017 ενημερώθηκε για ενέργειες του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος είναι ταυτόχρονα μέλος του Δ.Π.Θ. Προς μεγάλη έκπληξη της Συγκλήτου, οι παραπάνω ενέργειες αφορούν σε έλεγχο δήθεν παράτυπων και αντιακαδημαϊκών ενεργειών του Πρύτανη προσωπικά, του συνόλου της Διοίκησης, αλλά και σε πεπραγμένα παλαιότερων Διοικήσεων με μόνο κριτήριο να συμμετείχε στη Διοίκηση ο νυν Πρύτανης, παρότι προηγούμενοι έλεγχοι της δικαιοσύνης σε ανώτατο επίπεδο για τα ίδια θέματα όχι μόνο δεν κατέδειξαν κάποια ευθύνη, αλλά αμετακλήτως απέδειξαν την ορθότητα και την νομιμότητα των ενεργειών της εκάστοτε Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Παράλληλα, το θέμα υποστηρίζεται σε επίπεδο δημοσιότητας αποκλειστικά από συγκεκριμένο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, το οποίο αναφέρεται περιοδικά σε ψευδείς καταγγελίες για φερόμενες παράτυπες και αντιακαδημαϊκές ενέργειες της σημερινής Διοίκησης του Πανεπιστημίου και του Πρύτανη προσωπικά.

            Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. θεωρεί ότι αυτές οι ενέργειες αποτελούν ακατανόητη προσπάθεια αμφισβήτησης και υπονόμευσης της νόμιμα εκλεγμένης Διοίκησης, μέσω της ειδικής απαξίωσης του Πρύτανη ως θεσμού αλλά και ως προσώπου, καθώς και σοβαρής παρακώλυσης του έργου του Ιδρύματος, με ιδιαίτερα σοβαρές ακαδημαϊκές και οικονομικές συνέπειες για το σύνολο του Πανεπιστημίου.

            Στο πλαίσιο αυτό, η Σύγκλητος στηρίζει πλήρως τις επιλογές της παρούσας Διοίκησης και του Πρύτανη προσωπικά και διαβεβαιώνει ότι θα εξαντλήσει το σύνολο των νόμιμων μέτρων προς κάθε κατεύθυνση και εναντίον παντός υπευθύνου, ώστε να διαφυλαχθεί το κύρος του Πανεπιστημίου και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία και η περιουσία του Ιδρύματος.

 

                                                                            Από την Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button