ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣΠ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 & της παρ. 1 άρθρου 282 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/27-12-2010),«Οργανισμός Περιφέρειας ΑΜΘ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣΠ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 & της παρ. 1 άρθρου 282 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/27-12-2010),«Οργανισμός Περιφέρειας ΑΜΘ».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. Δ.Δ. οικ. 1323/2016 Απόφασης τουΠεριφερειάρχη ΑΜ-Θ (ΦΕΚ 952/τ. Β΄/6-6-2016), «Μεταβίβαση άσκησηςαρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στουςΑντιπεριφερειάρχες της ΠΑΜ-Θ».

4. Τις έκτακτες καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις, παγετός και ιδιαίτερα χαμηλέςθερμοκρασίες) που επικρατούν στην ΠΕ Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 στο σύνολο των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της ΠΕ Ξάνθης, λόγω των εκτάκτων καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεων, παγετού και ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών)που επικρατούν στην ΠΕ Ξάνθης.

Ε.Π.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button