«ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»

Σκοπός του Έργου «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» είναι η μετάβαση των ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας ή/και οικογενειών ή/και ατόμων που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε επαρκή κατοικία µε κάλυψη ενοικίου, λογαριασμών ∆ΕΚΟ, αγοράς αγαθών κάλυψης βιοτικών αναγκών (Α ΠΥΛΩΝΑΣ), καθώς και η εργασιακή (επαν)ένταξη των ατόμων αυτών (Β ΠΥΛΩΝΑΣ).

 

Σκοπός του Έργου «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» είναι η μετάβαση των ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας ή/και οικογενειών ή/και ατόμων που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε επαρκή κατοικία µε κάλυψη ενοικίου, λογαριασμών ∆ΕΚΟ, αγοράς αγαθών κάλυψης βιοτικών αναγκών (Α ΠΥΛΩΝΑΣ), καθώς και η εργασιακή (επαν)ένταξη των ατόμων αυτών (Β ΠΥΛΩΝΑΣ).

 

Η υλοποίησή του χρηματοδοτείται 100% από εθνικούς πόρους και περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους αστέγους. Η χρηματοδότηση του Προγράμματος, πραγματοποιείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΚΠ ΠΑΜΘ) κατάφερε την ένταξη στο πρόγραμμα 16 ατόμων – ωφελουμένων (από τις παραπάνω κατηγορίες), για διάστημα έως και ενός έτους (εντός του 2016), στους πυλώνες της στέγασης (Α Πυλώνας) και της εργασιακής επανένταξης (Β Πυλώνας). Από τα 16 άτομα, οι 15 ήταν φιλοξενούμενοι/-ες των παραρτημάτων Προστασίας Παιδιού Καβάλας και Δράμας ενώ 1 άτομο διέμενε σε επισφαλή κατοικία. Το συνολικό εγκεκριμένο ποσό που αναλογεί στους/στις ωφελούμενους/-ες ανέρχεται στο ποσό των 137.920 ευρώ.

 

Ειδικότερα, στον Α’ Πυλώνα επιτεύχθηκε ποσοστό επιτυχίας 100% καθώς και οι 16 ωφελούμενοι εντάχθηκαν σε επαρκή κατοικία με ενέργειες και υπηρεσίες στέγασης (κάλυψη ενοικίου, λογαριασμών ∆ΕΚΟ κ.ά.), κάλυψης αγοράς ειδών πρώτης ανάγκης και οικοσκευών, αγοράς βασικών αγαθών σίτισης κ.ά., ενώ στο Β’ Πυλώνα επιτεύχθηκε ποσοστό επιτυχίας 75% (ενώ ο στόχος ήταν 40%) με αποτέλεσμα 12 από τους 16 ωφελούμενους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας (τοποθέτηση σε 12 θέσεις νόμιμης αμειβόμενης εργασίας τουλάχιστον 4 μηνών), με πλήρη κάλυψη μισθών, ασφαλιστικών εισφορών, δώρων και επιδομάτων καθώς και με ενέργειες και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής για την εργασία κ.ά.

 

 

Η διοίκηση και τα στελέχη του Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ. κατέβαλαν σε όλη τη διάρκεια του έργου τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των παραπάνω αποτελεσμάτων και θα συνεχίσουν στην ίδια κατεύθυνση καθώς σημαντική εξέλιξη αποτελεί η παράταση του Έργου αυτού (ολοκληρωνόταν 31/12/2016) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)» και ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button