Προσλήψεις ιατρικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Ξάνθης

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενημερώνει ότι με τις αριθ. 29888/14-11-2016 και 32078/14-11-2016 αποφάσεις της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, εγκρίθηκαν οι προσλήψεις δύο επικουρικών Ιατρών, ειδικοτήτων Ουρολογίας και Ακτινοδιαγνωστικής για το Νοσοκομείο μας για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών με διάρκεια σύμβασης 36 μηνών.

 Οι εν λόγω Ιατροί αναμένεται να αναλάβουν υπηρεσία εντός των επόμενων ημερών.

 

Ο Διοικητής

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενημερώνει ότι με τις αριθ. 29888/14-11-2016 και 32078/14-11-2016 αποφάσεις της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, εγκρίθηκαν οι προσλήψεις δύο επικουρικών Ιατρών, ειδικοτήτων Ουρολογίας και Ακτινοδιαγνωστικής για το Νοσοκομείο μας για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών με διάρκεια σύμβασης 36 μηνών.

 Οι εν λόγω Ιατροί αναμένεται να αναλάβουν υπηρεσία εντός των επόμενων ημερών.

 

Ο Διοικητής

                                                                                             Γερόπουλος Αχιλλέας   

Σχετικά Άρθρα

Back to top button