Προσλήψεις προσωπικού στο Νοσοκομείο Ξάνθης

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενημερώνει ότι με την αριθ. 12044/15-9-2016 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου διορίζονται ως δόκιμοι 4 υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις, από την προκήρυξη 1ΕΓ/2016  (επιλαχόντες προκήρυξης 8/1997). Οι εν λόγω υπάλληλοι παρουσιάστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία.

 

Ο Διοικητής

Γερόπουλος Αχιλλέας

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενημερώνει ότι με την αριθ. 12044/15-9-2016 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου διορίζονται ως δόκιμοι 4 υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις, από την προκήρυξη 1ΕΓ/2016  (επιλαχόντες προκήρυξης 8/1997). Οι εν λόγω υπάλληλοι παρουσιάστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία.

 

Ο Διοικητής

Γερόπουλος Αχιλλέας

Σχετικά Άρθρα

Back to top button