Οι ΑΠΕ συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας».Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, (Θεματική Περιοχή: GR03 – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) με συνολικό προϋπολογισμό 1.800.365,78 Ευρώ.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας».Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, (Θεματική Περιοχή: GR03 – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) με συνολικό προϋπολογισμό 1.800.365,78 Ευρώ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ως απώτερο στόχο την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Οι παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν να πραγματοποιηθούν στην περιοχή «Κιμμέρια Ξάνθης», σε ιδιόκτητη έκταση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τα κτίρια στα οποία θα υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν οκτώ (8) κτίρια φοιτητικών εστιών συνολικής δυναμικότητας 592 κλινών και επιφάνειας 11.355,74 m2, ενός εστιατορίου (1.012,36 m2) με ημερήσια δυναμικότητα σιτιζομένων 398 ατόμων, ενός αμφιθεάτρου (1.941,21 m2) με μηνιαία επισκεψιμότητα 550 ατόμων και ενός κτιρίου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του (ψύξης/θέρμανσης/ZNX) εξυπηρετεί τα προηγούμενα κτίρια. Η συνολική επιφάνεια των προαναφερομένων κτιρίων είναι 14.819,09 m2.

Η εγκατάσταση  συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην «Κοινότητα» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης περιλαμβάνει:

 • Αυτόνομο Φ/Β σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50 kWp
 • Σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση φωτοβολταϊκής ενέργειας
 • Υβριδικό σταθμό βιομάζας / ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση, ψύξη και ΖΝΧ συνολικής           ισχύος 3,2 MWth
 • Αυτόνομο αιολικό σταθμό φόρτισης με μικρή Α/Γ ισχύος 1 kW
 • Σύστημα αβαθούς γεωθερμίας ισχύος 200 kWth και κεντρική κλιματιστική μονάδα για ψύξη, θέρμανση και ΖΝΧ του Εστιατορίου της Κοινότητας
 • Μετρητικό εξοπλισμό  για την εκτίμηση της επίδρασης των παρεμβάσεων στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2 από την υλοποίηση του έργου.

 

Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ που πρόκειται να υλοποιηθούν στο Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο Θράκης εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε:

1. Συνολική κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας ίση με 2.373,61 MWh/year,

2. Μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2 ίση με 636,41  tn/year

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πράξης, κ. Παντελεήμων Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Δ.Π.Θ. δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη δυνατότητα που μας προσφέρει ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου να πετύχουμε μέσω των ενεργειακών παρεμβάσεων που έχουμε σχεδιάσει:

 • Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο των κτιρίων όπου θα εγκατασταθούν οι ΑΠΕ τουλάχιστον κατά 50%.
 • Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπωνCO2κατά 23%.
 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας της τάξης του 28%.

 

Δίνουμε τη δυνατότητα μέσω των δράσεων εκπαίδευσης, διάδοσης, πληροφόρησης και δημοσιότητας της Πράξης  στους φοιτητές μας αλλά και στους πολίτες της Ξάνθης να κατανοήσουν καλύτερα τα οφέλη από τη χρήση ΑΠΕ και μειώνουμε το κόστος ενεργειακής κατανάλωσης των εγκαταστάσεων μας.

 

Παράλληλα με τους κύριους στόχους θα επιτευχθεί:

 • Βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας διαβίωσης των ενοίκων.
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους των κτηρίων, για ενεργειακές δαπάνες με δυνατότητα εναλλακτικής διαχείρισης των εξοικονομούμενων πόρων π.χ. δημιουργία ή/και βελτίωση υποδομών για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους τροφίμους των εστιών κλπ.
 • Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτηρίων, λόγω μείωσης των εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. αλλά και των πολιτών της Ξάνθης σε θέματα ΑΠΕ, ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων καθώς και της λειτουργίας κόμβου ενημέρωσης (info kiosk) εντός του campus του Πανεπιστημίου.

 

 

Διάρκεια Υλοποίησης Πράξης: Η Πράξη υλοποιείται από 01 Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθεί 30 Απριλίου 2017.

Προυπολογισμός:1.800.365,78 €  |  ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΟΧ 85% : 1.530.310,91 €

Φορέας Διαχείρισης:Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΚΑΠΕ

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Θεματική Περιοχή: GR03 – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Πληροφορίες:

Παντελής Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας ΔΠΘ, Καθηγητής

Διευθυντής Εργαστηρίου Μηχανολογικού Σχεδιασμού

Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

τηλ: 25410 79878 – 71325 – 71429 Εmail:panmpots@pme.duth.gr

 

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button