Ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Γιώργος Παυλίδης στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, παρουσίασε το Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της ΠΑΜΘ 2015-2019

Το  Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2015-2019 , παρουσίασε στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων, ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Γιώργος Παυλίδης, την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 .

 

Το  Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2015-2019 , παρουσίασε στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων, ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Γιώργος Παυλίδης, την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 .

 

Ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κατά την εισήγησή του ενώπιον της Επιτροπής, προχώρησε σε αναλυτική παρουσίαση του αναπτυξιακού προφίλ και των ιδιαίτερων δυνατοτήτων της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, δυνατότητες οι οποίες, «δεν αξιοποιήθηκαν μέχρι σήμερα από λόγους εξωγενείς προς την περιφερειακή κοινωνία». Όπως διευκρίνισε, τη δεκαετία 2000-2009, ο ρυθμός ανάπτυξης της Περιφέρειας παρουσίαζε κατ’ έτος απόκλιση της τάξης 1%-2% από τον εθνικό μέσο όρο. Διαρκούσης της κρίσης, λόγω των πολλαπλών εξαρτήσεων της τοπικής οικονομίας από την κεντρική οικονομία, της βραδύτητας και της αναδιαρθρωτικής αδράνειας, το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 15% ενώ το 2014 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην περιοχή,  ισοδυναμούσε με το 42% του μέσου όρου της Ε.Ε, με συνέπεια να κατατάσσεται τελευταία Περιφέρεια στη Χώρα, εξαιτίας των χαμηλών ρυθμών μεγέθυνσης της οικονομίας.

 

 «Η ΠΑΜ-Θ χρειάζεται περισσότερο από ποτέ μια υγιή ανάπτυξη με ανταγωνιστικότητα, που να έχει διάρκεια, να μην είναι ρηχή αλλά θεμελιωμένη βαθιά και να συνδέεται με την ταυτότητα και τα παραγωγικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Είναι επιτακτική ανάγκη» πρόσθεσε, «να επιτευχθεί η φυγή από την αναπτυξιακή και αναδιαρθρωτική αδράνεια και η άμεση αναστροφή του αρνητικού κλίματος της κρίσης. Μια υγιής, διακριτή περιφερειακή ανάπτυξη με ανταγωνιστικότητα, «ενδογενή-αυτοτροφοδοτούμενη» και όχι «επιδοτούμενη», ανάπτυξη με προοπτική, που να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία και να στηρίζεται σε κάθε δυνατότητα που έχει ο τόπος μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

Ό Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Παυλίδης, εξάλλου, εξειδίκευσε κατά την παρουσίασή του στο αναπτυξιακό όραμα για την Περιφέρεια ΑΜΘ, την προγραμματική περίοδο 2014-2010, όπως μέσα στο 2015 επαναπροσδιορίσθηκε και στοχεύει :

-να αναπροσαρμόσει σε ρεαλιστική βάση το αναπτυξιακό της πρότυπο στα χαρακτηριστικά του γεωγραφικού της χώρου.

-να ανασυγκροτήσει το παραγωγικό της πρότυπο, να άρει την αναδιαρθρωτική αδράνεια με αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων, ώστε να μετασχηματιστεί η Περιφέρεια ΑΜ-Θ σε:

 

●          τουριστικό προορισμό αριστείας χωρίς νομικά εμπόδια

●          τόπο διαδικτυωμένης «ενδο» και «δια» τομεακά

●          παραγωγής και μεταποίησης

●          τόπο με ανακάμπτουσα βιομηχανική παραγωγή

●          διαμετακομιστικό κέντρο σε ρεαλιστικό επίπεδο

●          ενεργειακό κόμβο με ανταλλάγματα

    

– να αλλάξει η φιλοσοφία, οι πρακτικές και οι αντιλήψεις στην προσέγγιση της ανάπτυξης.

 

Ειδική αναφορά εκ μέρους του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης υπήρξε στην συστηματική διεκδίκηση στοχευόμενης ισόρροπης διαπεριφερειακής βιομηχανικής ανάπτυξης και ειδικότερα της άρσης της μειονεκτικότητας της Περιφέρειας Α.Μ-Θ. στη μεταποίηση, συγκριτικά με τις άλλες περιφέρειες της χώρας καθώς επίσης με τις γειτονικές περιφέρειες άλλων χωρών .  Σε αυτό το πλαίσιο,  η ΠΑΜ-Θ ξεκίνησε την προσπάθεια της καθαρής καταγραφής της μειονεξίας σε ανταγωνιστικότητα της περιοχής, έναντι των γειτονικών ξένων περιφερειών αλλά και των άλλων της Ελλάδας ώστε να επιχειρηθεί η κάλυψή της μέσα από βαθμιαία διόρθωση των κρατικών και περιφερειακών ενισχύσεων. Η πρωτοβουλία αυτή έχει μεγάλη ανταπόκριση σε όλη την Βόρεια Ελλάδα.

 

«Ιδιαίτερη ενασχόληση υπήρξε και στην κατεύθυνση της Ε.Ε. για το θέμα της φυγής των επιχειρήσεων καθώς και της κατευθείαν εγκατάστασης τους, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στη Χώρα και την άνιση κατανομή των φόρων», όπως ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι «η ΠΑΜ-Θ έχει συγκεκριμένη πρόταση για τη δημιουργία ειδικών φορολογικών ζωνών, όχι όμως ΕΟΖ.

 

Πέραν των στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης, της ανάγκης να αναδομηθεί η Περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη νέων άμεσων εισροών, η Περιφέρεια ΑΜ-Θ έχει στον πυρήνα του περιφερειακού, αναπτυξιακού, στρατηγικού της σχεδιασμού, ως δομικό στοιχείο και στο ΕΣΠΑ 2014-2020, τον τουρισμό 12μηνης βάσης σε όλες τις εναλλακτικές του μορφές, με σταθερή υποστήριξη και του μαζικού θερινού τουρισμού, με πυλώνες τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, το άθικτο περιβάλλον, τον πολιτισμό και την καλά διατηρημένη παράδοσή της, σε απόλυτη συνέργεια με τον αγροδιατροφικό τομέα.

 

Επίσης, ενεργοποιήθηκε ήδη η πλήρης καταγραφή των παραγόμενων προϊόντων στην Περιφέρεια, του πρωτογενή και μεταποιητικού τομέα, όχι μόνο για να δομηθεί η παραγωγική της ταυτότητα ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια τους, αλλά και για να αναπτυχθεί ενδοπεριφερειακή αναπτυξιακή συνείδηση που θα έχει ως αποτέλεσμα νέες προστιθέμενες αξίες προς όφελος της παραγωγής και της απασχόλησης.

 

Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης είναι για την ΠΑΜ-Θ πρόκληση και ευκαιρία ώστε να ψηλαφιστεί όσο πιο προσεκτικά γίνεται η Περιφερειακή ταυτότητα, να ανακαλυφθεί ότι σημαντικό μέχρι τώρα ήταν άγνωστο και να επιχειρηθεί να μετατραπεί σε πραγματική ανάπτυξη. Επιδίωξη της Περιφέρειας είναι η αναδιάταξη του αναπτυξιακού της μοντέλου, η επανεκκίνηση της ανάπτυξης, ο εκσυγχρονισμός του αγροδιατροφικού συμπλέγματος και επιλεγμένων υπηρεσιών και η διασύνδεσή τους με καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες και νέες αλυσίδες αξιών. Ήδη το πρωτοποριακό πρόγραμμα που μας ανατέθηκε για όλη την Περιφέρεια, υιοθετείται από την Commission, ως καλή πρακτική για άλλες Περιφέρειες της Ευρώπης».  

 

Καταλήγοντας στην τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Γιώργος Παυλίδης υπογράμμισε πως «το αναπτυξιακό όραμα της ΠΑΜ-Θ είναι ευρύτερο των προγραμμάτων και κινητοποιεί το σύνολο των δυνάμεων της περιοχής».

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκ μέρους του Περιφερειάρχη, εκφράστηκαν προς τον Πρόεδρο  κ. Κωνσταντίνο Γάκη, τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής  και τους  14 συμμετέχοντες βουλευτές της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,  Δράμας κ.κ Χρήστο Καραγιαννίδη, Δημήτριο Κυριαζίδη, Χαρά Κεφαλίδου, Έβρου κ.κ Γεώργιο Καϊσά, Αναστασία Γκαρά, Δημήτριο Ρίζο, Αναστάσιο Δημοσχάκη, Καβάλας κ.κ Κωνσταντίνο Μορφίδη, Δημήτριο Εμμανουηλίδη, Γεώργιο Παπαφιλίππου, Ξάνθης κ.κ  Χουσεΐν Ζεϊμπέκ,  Ροδόπης κ.κ Μουσταφά Μουσταφά, Αϊχάν Καραγιουσούφ, Ιλχάν Αχμέτ,  οι οποίοι έλαβαν μέρος στην πολύωρη συζήτηση.

 

«Το μήνυμα της συνάντησης είναι ότι οδεύουμε με ρεαλιστικό τρόπο, ενωμένοι όλοι μαζί, σε μια περιφέρεια, τον τόπο μας, που έχει απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης» επισήμανε ο Περιφερειάρχης κ. Γ.Παυλίδης.

 

Σημειώνεται τέλος ότι, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου της Επιτροπής, αποφασίστηκε η φιλοξενία έκθεσης φωτογραφίας  για το Προσφυγικό, στην πόλη της Καβάλας.

 

Η  συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών του Κοινοβουλίου για την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2015-2019,έχει αναρτηθεί στην ιστοχώρο του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής, στον σύνδεσμο http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#261d5e6a-efb6-4a07-a387-a5d900ad0f6f

 

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας     Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button