Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης,

 

σε έκτακτη συνεδρίασή του την 13η Φεβρουαρίου 2016, επικύρωσε την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για :

 

 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ

ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 

 

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης,

 

σε έκτακτη συνεδρίασή του την 13η Φεβρουαρίου 2016, επικύρωσε την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για :

 

 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ

ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 

 

    Το Δικηγορικό σώμα διατυπώνει την κατηγορηματική αντίθεσή του στη συνολική λογική του κυβερνητικού προσχεδίου για το ασφαλιστικό και επισημαίνει ότι  τυχόν εφαρμογή των μέτρων, που περιλαμβάνονται στο εν λόγω προσχέδιο, συνιστά ουσιαστικά δήμευση του εισοδήματος τους και θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην οικονομική και επαγγελματική εξόντωση της συντριπτικής πλειονότητας των δικηγόρων.

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΙΟΥΣΗ – ΣΙΟΥΤΗ                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ