Την Παρασκευή και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί  τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

Την Παρασκευή και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί  τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 ΘΕΜΑ 1ο  : Εισηγητική έκθεση για την έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής : Δήμαρχος Ξάνθης, Πρόεδρος της ΕΠΖ)

 

 ΘΕΜΑ 2ο  : Εισηγητική έκθεση για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Π.Τσαλδάρη 132 και Ηροδότου (εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)

 

 ΘΕΜΑ 3ο  : Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3037/02) (εισηγήτρια : Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

 

 ΘΕΜΑ 4ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Ξάνθης (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

 

 ΘΕΜΑ 5  : Παραχώρηση του χώρου της πλατείας Διοικητηρίου για την εκδήλωση «Καταναλώνουμε ότι παράγουμε» (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

 

 ΘΕΜΑ 6ο  : Παραχώρηση της Πλατείας Δημοκρατίας και της Πλατείας Σταυρούπολης στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών-Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2016 (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

 

 

 Ο Πρόεδρος

  Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

  Δήμαρχος Ξάνθης