Ενημερώνουμε ότι μετά την κοινοποίηση της απόφασης των Ιδιοκτητών Λεωφορειούχων ΚΤΕΛ Ξάνθης «ο Άγιος Χριστόφορος» και του Σωματείου Υπαλλήλων Αυτοκινήτων ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης να συμμετέχουν στην Πανελλαδική απεργία με στάση εργασίας την 4 Φεβρουαρίου 2016 απο τις 10:00 έως τις 14:00 δεν θα δρομολογηθεί κανένα λεωφορείο την συγκεκριμένη ώρα.

Ενημερώνουμε ότι μετά την κοινοποίηση της απόφασης των Ιδιοκτητών Λεωφορειούχων ΚΤΕΛ Ξάνθης «ο Άγιος Χριστόφορος» και του Σωματείου Υπαλλήλων Αυτοκινήτων ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης να συμμετέχουν στην Πανελλαδική απεργία με στάση εργασίας την 4 Φεβρουαρίου 2016 απο τις 10:00 έως τις 14:00 δεν θα δρομολογηθεί κανένα λεωφορείο την συγκεκριμένη ώρα.