Προς τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή Λαό

της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

 

Αδελφοί μου αγαπητοί,

«Χριστός γεννάται δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε».

Μέγα και παράδοξο θαύμα τελεσιουργείται σήμερα.

Ο ουρανός ανοίγει και γίνεται περιβόλι θεανθρώπινο και η γη τόπος σαρκώσεως του Θεού Λόγου.

Βλέποντας ο Κτίστης να χάνεται το πλάσμα Του, κλίνει τους ουρανούς και κατέρχεται.

Ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός του ανθρώπου, για να μεταβάλει τους υιούς των ανθρώπων σε υιούς του Θεού.

Προς τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή Λαό

της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

 

Αδελφοί μου αγαπητοί,

«Χριστός γεννάται δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε».

Μέγα και παράδοξο θαύμα τελεσιουργείται σήμερα.

Ο ουρανός ανοίγει και γίνεται περιβόλι θεανθρώπινο και η γη τόπος σαρκώσεως του Θεού Λόγου.

Βλέποντας ο Κτίστης να χάνεται το πλάσμα Του, κλίνει τους ουρανούς και κατέρχεται.

Ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός του ανθρώπου, για να μεταβάλει τους υιούς των ανθρώπων σε υιούς του Θεού.

Κατά συνέπεια Χριστούγεννα σημαίνουν την χάρη της σωτήριας οικονομίας του Τριαδικού Θεού, που μας δόθηκε στο πρόσωπο και το έργο του Χριστού.

Τα Χριστούγεννα πανηγυρίζονται σαν τα σωτήρια του κόσμου, η γενέθλιος ημέρα της ανθρωπότητος, η κοινή γιορτή ολόκληρης της κτίσεως. Ακριβώς γιατί μας επισκέφτηκε ο Θεός και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας, μπορεί και ο κόσμος να ζήσει μέσα από αυτή τη συγκατάβαση.

Σήμερα, θα κηρύξει ανήμερα τα Χριστούγεννα ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Ων γεννιέται και ο Ων (ο υπάρχων) γίνεται εκείνο που δεν ήταν.

Παίρνει τη δική μας ανθρώπινη φύση, ώστε εμείς να γίνουμε κοινωνοί της θεότητος.

Ο Λόγος έγινε σάρκα, για να γίνει η σάρκα Λόγος. Τελικός σκοπός της ενανθρωπήσεως είναι να χριστοποιήσει και να θεώσει τον όλο άνθρωπο, την ψυχή, το σώμα, τη σκέψη και την αίσθηση.

Για να Χριστοποιηθεί όμως και να γίνει ο κόσμος Βασιλεία του Θεού χρειάζεται και η ανθρώπινη βούληση.

Η σχέση με τον Θεό δεν επιβάλλεται, αλλά είναι κάτι που πρέπει να θελήσει ολόψυχα ο άνθρωπος.

Ερχόμενος ο Χριστός στον κόσμο προσφέρει ως δώρα την αγάπη και την ειρήνη. Το όραμα της ειρήνης, το «επί γης ειρήνη» που έψαλαν οι άγγελοι το βράδυ των Χριστουγέννων είναι ένα αίτημα πανανθρώπινο, ιδιαίτερα επιτακτικό στις ημέρες μας, σ’ έναν κόσμο που αλληλοσπαράσσεται.

Ο Προφήτης Ησαΐας, ο πέμπτος Ευαγγελιστής, που τόσο ζωντανά περιέγραψε πριν 800 χρόνια τη Γέννηση του Χριστού, λέγει: «τότε τα ξίφη θα σφυρηλατηθούν σε άροτρα και οι λόγχες σε δρεπάνια» για να χορτάσει ο κόσμος ψωμί.

Ο Χριστός στην επί του Όρους Ομιλία διδάσκει ότι «είναι μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού».

Η Εκκλησία καθημερινά εύχεται υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και επισημαίνει στην υμνολογία λέγουσα «ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων την ειρήνην, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά».

Διδάσκει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια και ότι οι λαοί οφείλουν να μάθουν να συνυπάρχουν, σεβόμενοι την θρησκευτική και πολιτιστική ταυτότητα των άλλων.

Για την εκκλησία ο άνθρωπος λειτουργεί αυθεντικά όταν κοινωνεί με τους άλλους. Η απόρριψη των άλλων δεν κάνει απλώς μοναχική την προσωπικότητα του απορρίπτοντος, αλλά πολύ περισσότερο την καθιστά λειψή.

Η εξουσία πάνω σ’ ένα λαό είναι έκφραση ανώτερης δύναμης από καθαρά υλική άποψη. Όμως από ψυχολογική άποψη ο πόθος της εξουσίας δεν πηγάζει από δύναμη, αλλά από αδυναμία. Είναι έκφραση της ανικανότητος του ατομικού εγώ να σταθεί μόνο του και να ζήσει. Είναι απεγνωσμένη προσπάθεια για την απόκτηση δευτερογενούς δύναμης εκεί που λείπει η αυθεντική δύναμη.

Η αγάπη δεν είναι κακομοιριά και έλλειψη ψυχικού σθένους. Είναι ευεργετική, συνειδητή και ηθελημένη στάση ζωής, η μόνη δύναμη που μπορεί όχι απλώς να εξωραΐσει την επιφάνεια του κόσμου, αλλά μπορεί να μεταμορφώσει τον κόσμο. Γιατί «ο Θεός αγάπη εστί», κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη.

«Χριστός επί γης υψώθητε» ακούμε να ψάλλει η Εκκλησία. Να αφήσουμε εγωισμούς, ανθρώπινα πάθη, συμφέροντα, μίση και να βάλουμε το Χριστό στην καρδιά μας, στο σπίτι μας, στην κοινωνία μας, στον κόσμο μας για να γίνει ο κόσμος τόπος ειρηνικής και αδελφικής συνύπαρξης, αγγελικά πλασμένος.

 

Διάπυρος πρὸς τὸν τεχθέντα Κύριον εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ