Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σήμερα και ώρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 ΘΕΜΑ 1ο  : Χορήγηση άδειας υπηρεσιών προσφοράς διαδικτύου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3037/02 (εισηγητής: Κρασούλης Ηλίας)

 

Σήμερα και ώρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 ΘΕΜΑ 1ο  : Χορήγηση άδειας υπηρεσιών προσφοράς διαδικτύου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3037/02 (εισηγητής: Κρασούλης Ηλίας)

 

ΘΕΜΑ 2ο  : Τροποποίηση της αριθ.108/9-11-2015 απόφασης της ΕΠΖ, ως προς το τμήμα παραχώρησης της Πλατείας Δημοκρατίας στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (εισηγήτρια: Παρθένα Ασηξαρίδου)

 

ΘΕΜΑ 3ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο 7ο Γυμνάσιο Ξάνθης (εισηγήτρια: Παρθένα Ασηξαρίδου)

 

ΘΕΜΑ 4ο  : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο 5ο Δημοτικό Ξάνθης ((εισηγήτρια: Παρθένα Ασηξαρίδου)

 

ΘΕΜΑ 5ο  : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Έγκριση κοπής επικίνδυνων δένδρων στην περιοχή Σαμακώβ Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης(εισηγητής:Αθανάσιος Μπαμπάτσος)

 

ΘΕΜΑ 6ο : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Χατζησταύρου 1 (εισηγήτρια: Αραβέλα Παπαδοπούλου)

 

ΘΕΜΑ 7ο  : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Μεραρχίας & Σκιάθου (εισηγήτρια: Αραβέλα Παπαδοπούλου)

 

ΘΕΜΑ 8ο  : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Π.Τσαλδάρη (εισηγήτρια: Αραβέλα Παπαδοπούλου)

 

 

Ο Πρόεδρος

  Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

 Δήμαρχος Ξάνθης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button