Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης

          Σήμερα και ώρα 14:00 η  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

          Σήμερα και ώρα 14:00 η  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

Θέμα 1ο : Εξέταση ένστασης κατά των όρων της διακήρυξης του έργου «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ξάνθης (Εισηγητής: Ιωάννης Δουκέλης-Τεχνικός Ασφαλείας)           

 

 Ο Πρόεδρος

 

 Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος

Σχετικά Άρθρα

Back to top button