Απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης ,στην ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, σχετικά με την στελέχωση του Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Ξάνθης

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 1028/10-11-2015 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Σ. Γιαννακίδης, Χ.Ζεϊμπέκ & Γρ.Στογιαννίδης με θέμα: «Στελέχωση του Ειρηνοδικείου – Πταισματοδικείου Ξάνθης», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Αναφορικά με τους δικαστικούς υπαλλήλους, στο ως άνω Ειρηνοδικείο προβλέπονται:

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 1028/10-11-2015 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Σ. Γιαννακίδης, Χ.Ζεϊμπέκ & Γρ.Στογιαννίδης με θέμα: «Στελέχωση του Ειρηνοδικείου – Πταισματοδικείου Ξάνθης», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Αναφορικά με τους δικαστικούς υπαλλήλους, στο ως άνω Ειρηνοδικείο προβλέπονται:

•              Έξι (6) οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων και υπηρετούν τέσσερις (4) μόνιμοι δικαστικοί υπάλληλοι του κλάδου Γραμματέων και δύο (2) υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι δεσμεύουν κενές οργανικές θέσεις του κλάδου Γραμματέων.

•              Μία (1) οργανική θέση δικαστικού υπαλλήλου του κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων, η οποία πληρώθηκε στις 8-10-2015 με τη μετάταξη 1 υπαλλήλου μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας, βάσει των διατάξεων του ν. 4172/2013 και του ν. 4325/2015 και σύμφωνα με τη με αριθμό 58188οικ/24-9-2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Σημειώνεται δε, ότι οι δύο προαναφερθέντες υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικών Γ ραμματέων μεταφέρθηκαν στο Ειρηνοδικείο Ξάνθης τον Ιούνιο του έτους 2013 μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας, βάσει των διατάξεων του ν. 4093/2012 και σύμφωνα με τη με αριθμό ΔΙΠΙΔ/Β. 1.1/17/οικ15302/28-05-2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Επιπροσθέτως, είχε ζητηθεί μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ. η ενίσχυση του Ειρηνοδικείου Ξάνθης με τρία (3) άτομα κατηγορίας ΔΕ του κλάδου «Διοικητικών Γραμματέων». Σύμφωνα με τον από 6-10-2015 προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., θα διατεθούν στο Ειρηνοδικείο τρία (3) άτομα ΔΕ Διοικητικών  Γραμματέων. Αναμένεται η έκδοση του οριστικού πίνακα κατάταξης.

Β. Όσον αφορά στους Ειρηνοδίκες, επισημαίνεται ότι ήδη με το από 08-05-2014 υπ’ αριθ. 72 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 116) αυξήθηκαν οι οργανικές θέσεις των Ειρηνοδικών του συγκεκριμένου Ειρηνοδικείου κατά μία (1). Πλέον ανέρχονται σε τέσσερις (4) και επί του παρόντος έχουν πληρωθεί όλες.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για το διορισμό επιπλέον Ειρηνοδικών, καθώς αναγνωρίζεται ότι πράγματι κατά το τελευταίο διάστημα η δικαστηριακή ύλη των Ειρηνοδικείων έχει αυξηθεί σημαντικά και αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι πάγια και διαχρονική επιδίωξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων αποτελεί η εξασφάλιση της κατά το δυνατόν ταχύτερης απονομής της δικαιοσύνης και της καλύτερης πρόσβασης του πολίτη σε αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο συνεργάζεται στενά με τα δικαστήρια όλης της χώρας και ανταποκρίνεται άμεσα σε αιτήματα που κατά καιρούς υποβάλλονται από αυτά και αφορούν στην ανάγκη επιπλέον στελέχωσής τους είτε μέσω αποσπάσεων είτε μέσω μεταθέσεων δικαστικών λειτουργών, διαβιβάζοντας άμεσα τη σχετική αλληλογραφία στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.

                                                                                                                                                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button